Wyróżnione funkcje

Pojedyncze logowanie

Koniec uciążliwości związanych z pamiętaniem wielu identyfikatorów i haseł. Do wszystkich aplikacji można logować się za pomocą jednego kompletu danych uwierzytelniających, a dostęp do aplikacji w przeglądarce, na urządzeniach mobilnych i w systemach lokalnych odbywa się „na klik”.

Starter ułatwia znajdowanie aplikacji

Centralny starter umożliwia wygodne znajdowanie, przeglądanie i otwieranie dostępnych aplikacji. W jednym miejscu zebrane są wszystkie aplikacje lokalne i chmurowe.

Delegowanie uprawnień do aplikacji

Użytkownicy nie muszą w tak szerokim zakresie polegać na pomocy działu IT, ponieważ opiekę nad aplikacjami można powierzyć (na zasadzie delegowania) menedżerom biznesowym, tak by mogli samodzielnie udostępniać aplikacje swoim podwładnym.

Łatwa integracja z tysiącami aplikacji poprzez konektory i szablony

Za pośrednictwem gotowych konektorów lub ogólnego szablonu można łatwo integrować system z tysiącami aplikacji chmurowych — i szybciej udostępniać je użytkownikom.

Uwierzytelnianie wieloczynnikowe podnosi poziom bezpieczeństwa.

Istnieje możliwość definiowania niestandardowych strategii bezpieczeństwa i stosowania wielu rodzajów uwierzytelniania dzięki rozwiązaniu IBM Verify.

Kokpit, który daje wgląd w ryzyko i sposób korzystania z aplikacji

Ocena ryzyka oraz dane o przestrzeganiu strategii bezpieczeństwa i adresach URL pomagają w ocenie i interpretacji zagrożeń dla aplikacji chmurowych. System daje wgląd w informacje o sposobie korzystania z aplikacji, w tym o połączeniach korzystających z pojedynczego logowania oraz udanych i nieudanych próbach logowania.

Błyskawiczna integracja ułatwia wdrażanie środowisk hybrydowych

Oprogramowanie IBM Security Access Manager umożliwia aktywację jednym kliknięciem i pozwala nadal korzystać z posiadanej infrastruktury lokalnej, a jednocześnie objąć zarządzaniem tożsamością także aplikacje chmurowe. Produkt współdziała z innymi katalogami lokalnymi, takimi jak AD/LDAP.

Jak klienci używają tego rozwiązania

 • Szybki dostęp do wszystkich aplikacji

  Problem

  Pamiętanie wielu identyfikatorów i haseł

  Rozwiązanie

  Do wszystkich aplikacji (chmurowych i lokalnych) można logować się za pomocą jednego kompletu danych uwierzytelniających, a dostęp do aplikacji w przeglądarce, na urządzeniach mobilnych i w systemach lokalnych odbywa się „na klik”.

 • Łatwe znajdowanie potrzebnych aplikacji

  Łatwe znajdowanie potrzebnych aplikacji

  Problem

  Pamiętanie, do których aplikacji ma się dostęp

  Rozwiązanie

  Starter zbiera wszystkie aplikacje w jednym miejscu, ułatwiając przeglądanie, znajdowanie i otwieranie potrzebnego oprogramowania.

 • Powierzanie zarządzania dostępem użytkownikom biznesowym

  Problem

  Konieczność zwracania się do działu IT o udzielenie pracownikowi dostępu do aplikacji w chmurze

  Rozwiązanie

  Produkt umożliwia menedżerom z działów biznesowych szybkie nadawanie pracownikom uprawnień dostępu do aplikacji.

 • Analiza sposobu korzystania z aplikacji chmurowych

  Problem

  Brak informacji o ryzyku związanym z tożsamością i dostępem oraz wykorzystaniu aplikacji

  Rozwiązanie

  Ocena ryzyka oraz dane o przestrzeganiu strategii bezpieczeństwa i adresach URL pomagają w ocenie i interpretacji zagrożeń dla aplikacji chmurowych. System daje wgląd w informacje o sposobie korzystania z aplikacji, w tym o połączeniach korzystających z pojedynczego logowania oraz udanych i nieudanych próbach logowania.

 • Aktywacja jednym kliknięciem

  Problem

  Nadmierna czasochłonność integracji i zarządzania aplikacjami chmurowymi

  Rozwiązanie

  IBM Security Access Manager umożliwia aktywację jednym kliknięciem i integrację z katalogami AD/LDAP. Pozwala nadal korzystać z posiadanej infrastruktury lokalnej, a jednocześnie objąć zarządzaniem tożsamością także aplikacje chmurowe.

Zobacz także

Zastanów się nad tymi powiązanymi produktami do zarządzania tożsamością i dostępem

IBM Cloud Identity Service

Rozwiązania korporacyjne w chmurze do zarządzania tożsamością i dostępem

Dowiedz się więcej

IBM Security Access Manager

Zabezpiecza i upraszcza zarządzanie dostępem pracowników i klientów.

Dowiedz się więcej