Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Jedna usługa wystarczy, by w pełni zarządzać tożsamością i dostępem w firmie — wystarczy wybrać IBM Cloud Identity Service. Koszty tego rozwiązania są porównywalne z zakupem nieskomplikowanych produktów do zarządzania tożsamością i dostępem w chmurze, które oferują tylko federacyjne rozwiązania SSO. Jednak w przeciwieństwie do nich Cloud Identity Service oferuje możliwość zaadaptowania chmury do potrzeb całego systemu zarządzania tożsamością i dostępem.
IBM Cloud Identity Service

100 razy szybsze wdrażanie aplikacji SaaS

Wdrażanie aplikacji SaaS w Cloud Identity Service jest 100 razy szybsze niż w wypadku tradycyjnych, lokalnych środowisk IAM i w 5 prostych krokach można je zintegrować z każdą liczbą i rodzajem repozytoriów danych tożsamościowych.

Zarządzanie tożsamością i dostępem w chmurze

Dostęp do usług zarządzanych, takich jak usługi serwerowe dla aplikacji i wsparcie w całym cyklu ich życia, pomoc techniczna oraz zarządzanie aktualizacjami i poprawkami.

Większa zwinność i skalowalność

Z bezpiecznych, opartych na chmurze usług można korzystać w wymiarze dostosowanym do własnych potrzeb i skalować je na żądanie.

Zarządzanie tożsamością i dostępem tańsze o nawet 60%

Koszty związane z instalacją systemów i sprzętu w środowisku lokalnym, aktualizacjami i konserwacją zostają wyeliminowane.

Skróć czas wdrażania nawet o 75%

Rozwiązanie Cloud Identity Service eliminuje potrzebę zatrudniania specjalistów od zarządzania tożsamością i dostępem, skracając czas wdrażania nawet o 75% w stosunku do gotowych systemów zarządzania tożsamością i dostępem.