Cztery dobre powody, aby korzystać z usług Cloud Data Center Support Services

Wysoka dostępność systemów

IBM zapewnia pomoc przypisanego do klienta lidera ds. dostępności, który posiada certyfikat ITIL v3, oraz dostęp do specjalnego zespołu wsparcia. Do obowiązków lidera należy proaktywne zarządzanie infrastrukturą klienta — w tym jego oprogramowaniem, sprzętem, systemami firm trzecich, a także infrastrukturą zwirtualizowaną i chmurową. Korzystając z unikalnych narzędzi i sprawdzonych modeli udzielania wsparcia, przypisany do klienta zespół pomaga mu przewidywać problemy i zapobiegać im w całym środowisku IT oraz eliminować pojawiające się trudności.

Obniż koszty, zapobiegając przestojom i minimalizując ich ewentualne skutki

Przypisany do klienta lider ds. dostępności i zespół wsparcia IBM z zaangażowaniem pomagają w proaktywnym zapobieganiu przerwom w funkcjonowaniu systemu. Pozwala to ograniczyć wydatki związane z przestojami, których koszty mogą znacząco przekraczać cenę usług IBM. Jeśli pojawi się problem, którego rozwiązanie będzie wymagało skorzystania ze wsparcia, usługi IBM ułatwią minimalizację skutków tego wydarzenia, oferując wysoce skoordynowany model odpowiedzi oparty na kluczowych wskaźnikach wydajności i standardach ITIL (IT Infrastructure Library).

Najwyższy poziom wsparcia, który daje wymierne rezultaty

IBM oferuje kompleksowe usługi, które zapewniają wymierne, długotrwałe rezultaty i umożliwiają poprawę kondycji firmy. Przed rozpoczęciem realizacji usług mierzymy wskaźniki KPI klienta i monitorujemy je przez cały okres świadczenia usług. Zbierane od lat wśród wybranych klientów dane wskazują, że usługi IBM pomogły im w ograniczeniu planowanych i nieplanowanych przestojów, przyczyniając się jednocześnie do zwiększenia zadowolenia klientów. Nasze usługi opierają się nie tylko na wykorzystaniu różnych parametrów, np. wskaźników KPI, ale też na uznanych standardach doskonałości w zakresie świadczenia usług.

Fachowa realizacja usług

Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu IBM oferuje wszelką potrzebną pomoc informatyczną — na całym świecie zatrudniamy w działach wsparcia 19 000 osób, które w ciągu roku obsługują ponad 6 milionów zgłoszeń, a usługami wsparcia dla środowisk obejmujących produkty różnych dostawców zajmujemy się od ponad 30 lat. Możemy zagwarantować szybką reakcję w razie przestoju i przywrócenie sprawności tak, aby wpływ zakłóceń na działalność był jak najmniejszy. Korzystając z danych i zaawansowanych narzędzi analitycznych IBM, możemy zaoferować proaktywne wsparcie, by zapobiegać problemom, zanim faktycznie wystąpią.

Zobacz także

IBM Power Systems Hardware and Software Support Services

Prosty dostęp do usług wsparcia dla użytkowników platformy IBM Power Systems

Dowiedz się więcej

IBM System Storage Hardware and Software Support Services

Efektywna opieka techniczna nad produktami IBM System Storage

Dowiedz się więcej

IBM Z Hardware and Software Support

Prosty dostęp do usług wsparcia dla użytkowników urządzeń na platformie IBM z Systems

Dowiedz się więcej