Przestoje nie muszą być koniecznością

Rozwiązanie IBM® Cloud Data Center Support Services ułatwia osiągnięcie wysokiej dostępności zasobów IT dzięki wykorzystaniu konserwacji predykcyjnej i zapobiegawczej sprzętu i oprogramowania IBM lub innych firm, a także dzięki zastosowaniu infrastruktury zwirtualizowanej i chmurowej. Nasz zespół pomaga w osiąganiu wysokiego poziomu kluczowych wskaźników wydajności (KPI), które są dobierane na podstawie indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Oferowane przez nas usługi są opracowywane tak, by optymalizowały działania personelu i wykorzystanie procesów, technologii i danych, od których zależy sprawność Twojego środowiska IT. Korzystanie z tych usług przynosi klientom IBM wymierne korzyści — w tym ograniczenie planowanych i nieplanowanych przestojów oraz wzrost zadowolenia użytkowników końcowych.

Wsparcie specjalnego zespołu

IBM oferuje usługi zgodne ze standardem ITIL (IT Infrastructure Library). Zarządzaniem tymi usługami zajmuje się przypisany do klienta lider ds. dostępności, który posiada certyfikat ITIL v3, a także specjalny zespół wsparcia technicznego.

Wymierne rezultaty

Monitorujemy Twoje wskaźniki KPI przez cały okres świadczenia usług. Zbierane na przestrzeni lat dane wskazują, że nasze usługi minimalizują przestoje i zwiększają zadowolenie klientów.

Ograniczenie kosztów dzięki minimalizacji przestojów

Zespół wsparcia IBM z zaangażowaniem pomaga Ci w proaktywnym zapobieganiu przerwom w funkcjonowaniu systemu. Pozwala to zredukować wydatki związane z przestojami, których koszty mogą znacząco przekraczać cenę usług IBM.

Cztery dobre powody, aby korzystać z usług Cloud Data Center Support Services

  • Wysoka dostępność systemów
  • Obniż koszty, zapobiegając przestojom i minimalizując ich ewentualne skutki
  • Najwyższy poziom wsparcia, który daje wymierne rezultaty
  • Fachowa realizacja usług