Postaw pierwsze kroki na drodze do zarządzania chmurą hybrydową z IBM.

Widoczność i nadzór

Wyzwaniem dla firm są zasoby IT, nad którymi nie sprawują pełnej kontroli. Dzieje się tak, ponieważ użytkownicy biznesowi, starając się jak najszybciej wprowadzić innowacje i wyróżnić wśród konkurencji, coraz częściej nie stosują standardów informatycznych podczas korzystania z usług w chmurach publicznych, co prowadzi do powstania chaosu w zasobach IT, wzrostu zagrożeń i kosztów. Oferując szybki i elastyczny brokering zatwierdzonych usług chmurowych, IBM pomaga organizacjom w odzyskiwaniu pełnego wglądu w posiadane środowisko oraz całkowitej kontroli nad zasobami IT i włączaniu ich do głównej infrastruktury.

Migracja i modernizacja aplikacji

Wiele firm wybiera hybrydowy model chmury, ale proces migracji nie kończy się na podjęciu decyzji. Obejmuje on często szukanie sposobu na optymalizację tradycyjnych systemów IT i odpowiednie rozmieszczenie zasobów w chmurze oraz środowisku lokalnym, a następnie określenie drogi do pożądanego celu. Szybka ścieżka do rozpoczęcia migracji aplikacji — od analizowania aplikacji, przez porównywanie dostawców, po projektowanie architektury — przy wsparciu usług IBM Brokerage Services.

Innowacje w dziedzinie aplikacji

Korzystając z chmury, dział odpowiedzialny za tworzenie i eksploatację oprogramowania może błyskawicznie przyspieszyć tworzenie aplikacji, jednak na etapie testowania i produkcji wciąż mogą istnieć luki, które spowalniają wprowadzanie innowacji na rynek. Kiedy wszyscy użytkownicy pracują w ramach jednego, zunifikowanego procesu, przejście do etapu produkcji trwa krócej, dział zajmujący się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania jest bardziej elastyczny, korzystając z szybkiej infrastruktury, której potrzebuje, a dział IT może dodawać usługi zarządzane i zachowywać przejrzystość środowiska w całym cyklu życia aplikacji.

Integracja i optymalizacja

Scentralizowane zarządzanie usługami IT ułatwia optymalizację zasobów IT w środowisku hybrydowym. W ramach usług brokeringu oferujemy dynamiczny katalog usług, w którym znajdziesz standardowe i dopasowywane do klienta rozwiązania wraz z informacjami o ich kosztach — przy jego pomocy zautomatyzujesz cykl życia zamówień na usługi IT.

Zasoby IT udostępniane jako usługa

Twój zespół powinien móc się skoncentrować na innowacjach. Możesz mu w tym pomóc, zapewniając twórcom oprogramowania i menedżerom samoobsługowy dostęp do różnorodnych usług informatycznych i biznesowych.

Przykłady wdrożeń

Obraz studium przypadku

Przedsiębiorstwo z listy Fortune 500 implementuje chmurę hybrydową, by działać sprawniej, zredukować koszty i uprościć zarządzanie

Przeczytaj opis wdrożenia
Obraz studium przypadku

Producent zyskuje pojedyncze rozwiązanie ułatwiające planowanie i nabywanie usług w chmurze od wielu dostawców i zarządzanie nimi.

Przeczytaj opis wdrożenia
Obraz studium przypadku

Międzynarodowe przedsiębiorstwo wybiera hybrydowy model realizacji usług IT.

Przeczytaj opis wdrożenia

Zobacz także

IBM Cloud Brokerage Managed Services - Cost and Asset Management

Przejrzyste ujęcie bieżących informacji pozwalające optymalizować inwestycje w chmurę

Dowiedz się więcej

IBM Cloud Management and Operations Consulting

Wartościowa pomoc w migracji do chmury hybrydowej.

Dowiedz się więcej

IBM Cloud Brokerage Workload Planning

Dokładna ocena kosztów i korzyści przed realizacją projektu

Dowiedz się więcej

IBM Integrated Managed Infrastructure Services

Efektywność dzięki zintegrowanej i zarządzanej infrastrukturze hybrydowej

Dowiedz się więcej

Zobacz, jak to działa

Dowiedz się więcej