Dostarczanie zaplecza IT w formie usługi i zarządzanie chmurą hybrydową

Rozwiązania IBM Cloud Brokerage Solutions ułatwią Ci planowanie i nabywanie zasobów IT, a także zarządzanie nimi — lub ich brokering — we wszystkich środowiskach chmury oferowanych przez różnych dostawców, ograniczając jednocześnie ryzyko niespełnienia wymogów formalnych i obniżając ogólne koszty IT. Rozwiązanie IBM o 40% ograniczyło koszty i skróciło czas opracowywania rozwiązań IT z dziewięciu miesięcy do niecałych 30 dni.

Pełna kontrola nad zasobami IT

Nieinwazyjne, odpowiednie narzędzia pomogą Ci egzekwować zasady nadzorowania usług przetwarzania w chmurze i odzyskać pełną kontrolę nad zasobami IT.

Transformacja korporacyjnej infrastruktury IT

Utwórz samoobsługowy sklep, który będzie spełniał obowiązujące wymogi i korzystał z dynamicznego katalogu usług.

Projektowanie chmury hybrydowej i zarządzanie nią

Za pomocą posiadanych już narzędzi oraz procesów możesz w jednym miejscu zaprojektować chmurę hybrydową i zacząć nią zarządzać.

Uruchamianie nowych obciążeń lub skalowanie już istniejących

Dzięki automatyzacji obciążeń w swoim łańcuchu dostaw zasobów IT możesz udostępniać nowe obciążenia lub skalować już istniejące.

Ogólna redukcja kosztów IT

Konsolidując koszty zakupu i zwiększając w swoim środowisku IT widoczność udostępnianych zasobów, możesz obniżyć ogólny koszt zaplecza informatycznego.

Postaw pierwsze kroki na drodze do zarządzania chmurą hybrydową

  • Widoczność i nadzór
  • Migracja i modernizacja aplikacji
  • Innowacje w dziedzinie aplikacji
  • Integracja i optymalizacja
  • Zasoby IT udostępniane jako usługa

Zobacz, jak to działa

Dowiedz się więcej