Wyróżnione funkcje

Portal dla klientów

Witryna sklepowa do zamawiania usług, którą można dostosować do swoich potrzeb.

Nadzorowany katalog rozwiązań IT udostępnianych w formie usługi

W nadzorowanym katalogu rozwiązań IT udostępnianych w formie usługi można umieścić produkty każdego dostawcy i oferować je swoim użytkownikom.

Nadzorowany proces obsługi zamówień

Proces obsługi zamówień opiera się na architekturze bazującej na zasadach, która umożliwia dostosowywanie procedur zatwierdzania.

Mechanizm zarządzania realizacją usług

Specjalna konsola operacyjna wykorzystuje standardowe i niestandardowe mechanizmy automatyzacji, umożliwiając realizację usług.

Więcej informacji o rozwiązaniu IBM Cloud Brokerage Managed Services - Store

Przeczytaj krótkie omówienie rozwiązania

Zobacz także

IBM Cloud Brokerage Managed Services - Cost and Asset Management

Przejrzyste ujęcie bieżących informacji pozwalające optymalizować inwestycje w chmurę

Dowiedz się więcej

IBM Cloud Brokerage Workload Planning

Dokładna ocena kosztów i korzyści przed realizacją projektu

Dowiedz się więcej