Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM Cloud Brokerage Managed Services Store ułatwia stworzenie samoobsługowego sklepu opartego na kompleksowym i nadzorowanym katalogu rozwiązań IT udostępnianych w formie usługi, w którym twórcy oprogramowania mogą przeglądać, wyszukiwać, zamawiać i realizować dostarczane w modelu chmurowym lub tradycyjnym usługi IT. Za pośrednictwem platformy Brokerage Store twórcy oprogramowania mogą łączyć i dopasowywać rozwiązania oparte na chmurach prywatnych lub publicznych i przed zakupem usług wspólnie projektować architekturę dla swoich aplikacji. Usługa ta pozwala sprawniej reagować na potrzeby użytkowników i ułatwia przy tym egzekwowanie firmowych zasad i sprawowanie nadzoru.

Budowa samoobsługowego sklepu IT

Nasza usługa ułatwia stworzenie samoobsługowego sklepu IT, który zapewni twórcom oprogramowania szybki i elastyczny dostęp do różnorodnych rozwiązań IT, zarówno chmurowych, jak i tradycyjnych.

Ujednolicenie procesu zamawiania

Rozwiązanie pozwala na wdrożenie w jednostkach biznesowych ujednoliconego systemu zakupu, modyfikacji i anulowania usług IT wielu różnych dostawców.

Model konsumpcji oparty na zasadach

Nasza usługa pozwala na określenie modelu konsumpcji opartego na zasadach, który umożliwia zarządzanie zawartością katalogu, wprowadzanie reguł wyceny zamówień i konfigurowanie dostępu do różnych treści na podstawie ról.

Automatyczne koordynowanie i udostępnianie

Rozwiązanie udostępnia konsolę operacyjną, która pozwala na zautomatyzowanie koordynacji i udostępniania usług, przyspieszając realizację usług.