Wyróżnione funkcje

Stała widoczność i ciągły nadzór

Przejrzysty kokpit prezentuje szereg raportów na temat kluczowych aspektów biznesu, na przykład ponoszonych wydatków i tendencji dotyczących kosztów, lokalizacji zasobów, kont dostawców oraz typów zasobów generujących koszty. Kokpit prezentuje najwartościowsze i najważniejsze informacje dotyczące środowiska chmury hybrydowej w formie graficznej. Dzięki pozostałym komponentom wchodzącym w skład pakietu IBM Cloud Brokerage firmy mogą kontynuować transformację zmierzającą ku chmurze hybrydowej, koordynując działania w zakresie nadzorowania, konsumowania, eksploatacji i dostarczania zasobów realizowane na platformach różnych dostawców.

Zarządzanie wydatkami i zasobami w chmurach hybrydowych

Uwidocznione dane wyraźnie pokazują, które zasoby funkcjonują zgodnie z oczekiwaniami, a które nie. Analizy predykcyjne, kodowane kolorami wykresy oraz inne funkcje pomagają nadać priorytety tym zmianom, które będą miały najdalej idące skutki.

Aktualizowanie kosztów poprzez porównywanie planowanych z rzeczywistymi

Wbudowane kokpity ułatwiają porównywanie przewidywanych i faktycznych wyników. Ponadto rozwiązanie oferuje podparte wieloletnim doświadczeniem IBM inteligentne wskazówki, które umożliwiają wdrożenie strategii optymalizujących wykorzystanie zasobów chmury w całym przedsiębiorstwie, prognozowanie przyszłych trendów i lokalizowanie strat.

Porównania kosztów generowanych przez rozwiązania różnych dostawców

Mechanizmy analizujące katalogi i ceny dopasowują najlepszą ofertę dla Twojego przedsiębiorstwa, dzięki czemu łatwo znajdujesz innych dostawców. Możesz także szybko porównywać koszty obsługi rożnych funkcji, jakie wchodzą w skład ich produktów. Wbudowane zaawansowane rozwiązania analityczne i kognitywne upraszczają ocenę informacji i wskazówek — wystarczy po prostu przeprowadzić symulację zmian w wyposażeniu firmy, celach oszczędnościowych czy priorytetach operacyjnych.

Możliwość dodawania wielu znaczników naraz w oparciu o strategie

Masz teraz możliwość monitorowania zmian dotyczących zasobów od różnych dostawców w trybie ciągłym. Wystarczy, że opierając się na otrzymywanych wskazówkach i wytycznych obowiązujących strategii ustanowisz zestandaryzowany model dodawania tagów.

Redukcja kosztów i skuteczniejsze egzekwowanie zasad

Rozwiązanie umożliwia radykalną redukcję kosztów i oferuje wskazówki w zakresie udoskonalania strategii dopasowane pod kątem chmury hybrydowej w Twoim przedsiębiorstwie. Wskazówki te opierają się na szerokiej wiedzy w dziedzinie analiz kognitywnych i sprawdzonych procedur postępowania z chmurą.

Dyscyplina budżetowa

Rozwiązanie IBM Cloud Brokerage Managed Services Cost and Asset Management obejmuje pięcioetapowy proces zacieśniania kontroli i nadzoru: 1) Najpierw ustal progi wyznaczające ramy budżetu i zakres kontroli oraz zdefiniuj strategie dotyczące usług. 2) Następnie połącz się z kontami w chmurze. 3) Monitoruj koszty generowane przez usługi, w tym te okresowe i zależne od wykorzystania zasobów. 4) Odnotuj koszty i prognozowane trendy, analizując wydatki za pomocą wbudowanych mechanizmów. Wprowadź i śledź zmiany. 5) Przeprowadź symulację, zoptymalizuj zasoby i zacznij lepiej kontrolować wydatki.

Przykłady wdrożeń

Obraz studium przypadku

Firma spożywcza wdraża chmurę hybrydową w miejsce wycofywanych z użytku centrów przetwarzania danych

Fortune 500 nutrition, health, and wellness company
Przeczytaj opis wdrożenia
Obraz studium przypadku

Producent zyskuje pojedyncze rozwiązanie ułatwiające planowanie i nabywanie usług w chmurze od wielu dostawców i zarządzanie nimi.

Major manufacturer
Przeczytaj opis wdrożenia
Obraz studium przypadku

Przedsiębiorstwo zmienia się w brokera usług w chmurze, aby dostarczać większą wartość

Multi-national enterprise
Przeczytaj opis wdrożenia

Zobacz także

IBM Cloud Brokerage Managed Services

IBM Cloud Brokerage Managed Services

Chmurowy brokering pozwala unifikować planowanie, dostarczanie, zarządzanie.

Dowiedz się więcej

IBM Cloud Management and Operations Consulting

Wartościowa pomoc w migracji do chmury hybrydowej.

Dowiedz się więcej

IBM Cloud Brokerage Workload Planning

Dokładna ocena kosztów i korzyści przed realizacją projektu

Dowiedz się więcej

IBM Integrated Managed Infrastructure Services

Efektywność dzięki zintegrowanej i zarządzanej infrastrukturze hybrydowej

Dowiedz się więcej

Zobacz, jak to działa

Dowiedz się więcej