Widok wydatków i zasobów związanych z chmurą hybrydową oraz nadzór nad nimi

IBM® Cloud Brokerage Managed Services - Cost and Asset Management oferuje użytkownikom chmury hybrydowej przejrzyste ujęcie przydatnych bieżących informacji, dzięki któremu mogą zoptymalizować inwestycje w chmurę. To rozwiązanie typu „plug and play”, które pozwala ustalić i wprowadzić punkty kontrolne bazujące na strategii w zakresie finansów i technologii. Umożliwia kognitywny nadzór nad środowiskiem IT z wykorzystaniem analizy predykcyjnych, które monitorują stan finansów i zaplecza IT, sugerując podjęcie działań adekwatnych do panującej sytuacji. Rozwiązanie Cost and Asset Management pomaga przedsiębiorstwom szybko wdrożyć mechanizmy widoczności i nadzoru, a następnie, dzięki pozostałym komponentom wchodzącym w skład pakietu, kontynuować wprowadzanie zmian zmierzających ku chmurze hybrydowej.

Ciągły dostęp do widoku bieżących informacji

Rozwiązanie prezentuje ujęcie bieżących informacji o zasobach w chmurze oraz przedstawia aktualne i przewidywane koszty, jakie generują.

Lepsze zarządzanie wydatkami i zasobami

Obserwuj na bieżąco wydatki ponoszone na chmurę i zoptymalizuj zasoby znajdujące się w chmurach hybrydowych oraz te wykorzystywane w ramach różnych modeli operacyjnych.

Optymalizacja kosztów

Rozwiązanie aktualizuje koszty, porównując aktualne i bieżące wydatki, a także wskazuje zalecane działania pozwalające usprawnić wykorzystanie chmur w przedsiębiorstwie.

Siedem sposobów wykorzystania tego rozwiązania w przedsiębiorstwie

  • Stała widoczność i ciągły nadzór
  • Zarządzanie wydatkami i zasobami w chmurach hybrydowych
  • Aktualizowanie kosztów poprzez porównywanie planowanych z rzeczywistymi
  • Porównania kosztów generowanych przez rozwiązania różnych dostawców
  • Możliwość dodawania wielu znaczników naraz w oparciu o strategie
  • Redukcja kosztów i skuteczniejsze egzekwowanie zasad
  • Dyscyplina budżetowa

Ilustracje produktów

Cost and Asset Management — kokpit analizy kosztów
Cost and Asset Management — kokpit analizy kosztów
Cost and Asset Management — kokpit monitorowania poziomu wykorzystania zasobów
Cost and Asset Management — kokpit monitorowania poziomu wykorzystania zasobów
Cost and Asset Management — kokpit monitorowania zgodności ze strategiami
Cost and Asset Management — kokpit monitorowania zgodności ze strategiami

Zobacz, jak to działa

Dowiedz się więcej