Wyróżnione funkcje

Analizuje ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane dane pacjentów

Importuje ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane dane z elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów i — wykorzystując techniki przetwarzania języka naturalnego — tworzy szczegółowy profil spostrzeżeń klinicznych dotyczących pacjenta, który można porównać z kryteriami kwalifikacji do badania.

Eksploruje rozbudowane kryteria włączenia do badania

Importuje dane o badaniach klinicznych z serwisu www.clinicaltrials.gov, a następnie — korzystając z technik przetwarzania języka naturalnego — interpretuje związane z nimi wymagania co do danych klinicznych oraz kryteria włączenia/wykluczenia.

Generuje listę odpowiednich badań

Szybko proponuje lekarzowi listę badań klinicznych odpowiednich dla pacjenta, a także listę badań, z których pacjent zostałby wykluczony.

Udostępnia środowisko pracy dla koordynatorów rekrutacji

Udostępnia koordynatorom rekrutacji środowisko Tracker — obszar roboczy do zarządzania danymi pacjentów w procesie rekrutacji i bieżącego udostępniania informacji o postępach.

Pomaga w proaktywnej identyfikacji pacjentów

Nieustannie weryfikuje dostępną populację pacjentów pod kątem kwalifikacji do wszystkich badań realizowanych w ośrodku i aktualizuje tablice w środowisku Tracker.

Przykłady wdrożeń

Obraz studium przypadku

Mayo Clinic odnotowuje coraz lepsze wyniki rekrutacji do badań klinicznych dotyczących raka sutka

Mayo Clinic
Przeczytaj opis wdrożenia

Ośrodek używa oprogramowania IBM Watson do szybkiego znajdowania badań, do których kwalifikują się jego pacjenci

Highlands Oncology Group

Zobacz także

IBM Watson for Oncology

Zapewnij pacjentom chorym na raka spersonalizowaną opiekę medyczną opartą na dowodach

Dowiedz się więcej

IBM Clinical Development

Inteligentniejszy sposób na gromadzenie danych klinicznych i zarządzanie nimi

Dowiedz się więcej