Co przynosi zespołom onkologicznym

Watson for Clinical Trial Matching umożliwia szybsze i łatwiejsze dobranie badań klinicznych dla kwalifikującego się pacjenta. Z drugiej strony — ułatwia koordynatorom badań klinicznych znalezienie pacjentów potencjalnie kwalifikujących się do badań prowadzonych w danym ośrodku. Usprawnienie badań przesiewowych i bardziej efektywna rekrutacja pacjentów korzystnie wpływa na realizację założeń rekrutacyjnych badania i stwarza okazje do oferowania pacjentom terapii w ramach badań klinicznych.

Stwarza zespołowi warunki do efektywnej pracy

Ograniczenie nakładu pracy administracyjnej oraz związanej z badaniami przesiewowymi, a także eliminacja szeregu przeszkód związanych z badaniem przyspiesza proces rekrutacji.

Lepszy dostęp pacjentów do badania klinicznego

Proaktywna identyfikacja kwalifikujących się pacjentów zwiększa prawdopodobieństwo zrekrutowania ich do najlepszych dla nich badań klinicznych, poprawia wskaźniki powodzenia rekrutacji i korzystnie wpływa na przebieg leczenia w ramach badania klinicznego.

Przejrzystość procesu rekrutacji pacjentów

Opisywane rozwiązanie usprawnia współpracę między koordynatorami badania, udostępniając im zunifikowane środowisko do monitorowania procesów rekrutacji.

Najważniejsze cechy

  • Analizuje ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane dane pacjentów
  • Eksploruje rozbudowane kryteria włączenia do badania
  • Generuje listę odpowiednich badań
  • Udostępnia środowisko pracy dla koordynatorów rekrutacji
  • Pomaga w proaktywnej identyfikacji pacjentów

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Ilustracje produktów

Szczegółowy profil na podstawie ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych pacjentów
Szczegółowy profil na podstawie ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych pacjentów
Watson udostępnia listę badań klinicznych odpowiednich dla pacjenta
Watson udostępnia listę badań klinicznych odpowiednich dla pacjenta
Pacjenci są oceniani pod względem kryteriów kwalifikacji do dostępnych badań
Pacjenci są oceniani pod względem kryteriów kwalifikacji do dostępnych badań
Koordynatorzy mogą zarządzać danymi pacjentów rekrutowanych do poszczególnych badań
Koordynatorzy mogą zarządzać danymi pacjentów rekrutowanych do poszczególnych badań
Ośrodki mogą konfigurować zakres informacji o badaniach
Ośrodki mogą konfigurować zakres informacji o badaniach
Można ręcznie weryfikować i modyfikować kryteria kwalifikacji, by pomóc Watsonowi w interpretacji
Można ręcznie weryfikować i modyfikować kryteria kwalifikacji, by pomóc Watsonowi w interpretacji