Rozwiązania IBM Clinical Development są przydatne na każdym etapie badania

Zaangażowanie pacjentów (ePRO)

IBM oferuje technologię ePRO, która zastępuje tradycyjne metody sprawozdawcze i umożliwia pacjentom dzielenie się z opiekunami ważnymi informacjami w każdej chwili. Dzięki natychmiastowej komunikacji standardowe wymogi dotyczące kosztów ogólnych okazują się nieistotne. Populacja pacjentów, kiedyś uznawana za niedostępną, może z łatwością uczestniczyć dziś w terminowych badaniach. Z technologii ePRO można korzystać za pomocą urządzeń mobilnych lub zgłoszeń w sieci.

Integracja danych

Rozwiązanie IBM do integracji danych umożliwia terminową, automatyczną integrację danych z różnych źródeł, co pozwala ograniczyć wprowadzanie danych i zmaksymalizować efektywność zespołu badawczego. Wewnętrzny, sprawdzony program szkoleniowy uczy użytkowników tworzyć badania i kontrolować integrację danych. Dane są integrowane bezpośrednio z udostępnianym jako usługa rozwiązaniem wielogrupowym. W ten sposób zapewnione zostają dostępność, stabilność i bezpieczeństwo, które sprawiają, że dane badawcze są wiarygodne.

Sprawozdawczość i analizy

IBM® Clinical Development pozwala odkrywać w danych nowe informacje, wzorce i relacje, które mogły być wcześniej niewidoczne. Ponadto generuje też raporty z jednego lub wielu badań, ułatwiając lepszą wizualizację zestawów danych i badań i docieranie na ich podstawie do logicznych wniosków. Wśród opcji sprawozdawczych można znaleźć zarówno standardowe raporty branżowe, jak i najnowsze narzędzia analityczne.

Jakość i zgodność z przepisami

Rozwiązanie IBM Clinical Development otrzymało certyfikaty Safe Harbor i ISO, a ponadto jest zgodne wymogami GCP i pokrewnymi — w tym z amerykańskimi przepisami 21 CFR, część 11, i z zawartością aneksu 11 do unijnych zasad GMP. Platforma spełnia wszystkie stosowne wytyczne amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) dotyczące walidacji oprogramowania i systemów skomputeryzowanych, w tym standardowego szyfrowania, firewalli klasy korporacyjnej, kopii zapasowych/usuwania skutków katastrofy, automatycznej archiwizacji i hostingu w bezpiecznych środowiskach.

Kodowanie rozpoznań i procedur medycznych

Wszyscy użytkownicy mają dostęp do tego samego systemu EDC zintegrowanego bezpośrednio z rozwiązaniem IBM Clinical Development. Użytkownicy kodujący rozpoznania i procedury medyczne mogą używać tego sytemu, by weryfikować dane, uruchamiać zapytania i wykonywać inne zadania badawcze. IBM Clinical Development oferuje funkcje kodowania rozpoznań i procedur medycznych, które są więcej niż autonomiczną usługą i dają użytkownikom szersze możliwości dzięki użyciu danych z badań i przepływów pracy dotyczących zarządzania. Aktualizacje standardowego katalogu sprawiają, że proces jest kompletny i przejrzysty w wypadku wszystkich procedur kodowania.

Orzekanie o osiągnięciu punktów końcowych

Koordynatorzy ośrodków i osoby odpowiedzialne za orzekanie mają błyskawiczny dostęp w trybie online do potrzebnych treści. Logika typu „wskaż i kliknij” sprawia, że dalsze tworzenie i programowanie aplikacji jest zbędne, a korzystający z tej metody użytkownicy są w pełni niezależni. Wystarczy kliknąć przycisk, by na podstawie wszystkich szczegółów punktów końcowych i dokumentów źródłowych skompilować dossier. Przypadki punktów końcowych są procedowane automatycznie w całym procesie orzekania. System jest w stanie poradzić sobie praktycznie z każdym badaniem, niezależnie od jego rozmiaru, oraz z dowolną liczbą ośrodków i zdarzeń.

Zarządzanie randomizacją i materiałami do badań klinicznych (RTSM)

Mechanizmy randomizacji i przydzielania są błyskawicznie projektowane, konfigurowane i aktualizowane w oparciu o wymogi badania, bez konieczności sięgania po pomoc ze strony programistów. Pojedynczy kokpit do randomizowania i rejestrowania danych uwalnia użytkowników od konieczności zakupu kosztownych, specjalnie dostosowywanych rozwiązań integracyjnych. Możesz przeprowadzać stratyfikację według pojedynczych danych, ośrodków, badań lub innych kryteriów. Oferowany system pozwala sprawdzać status zagadnień badawczych w czasie rzeczywistym i pomaga w koordynowaniu całego procesu śledzenia i przydzielania.

Przykład z praktyki klienta

Obraz studium przypadku

IBM Watson Health i The Aurum Institute: Zwalczanie epidemii za pomocą zaawansowanych narzędzi do obsługi danych

Learn how one organization is unlocking valuable insights that had previously been hidden in the research metadata.
Przeczytaj opis wdrożenia