Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM Client Insight for Wealth Management to gotowe rozwiązanie do analiz predykcyjnych przeznaczone dla instytucji świadczących usługi zarządzania majątkiem. Rozwiązanie to oferuje doradcom finansowym możliwość zaawansowanej segmentacji klientów na podstawie zachowania, wykorzystując przy tym nowoczesne techniki analityczne i przetwarzania kognitywnego. Tworzy kompleksowe ujęcie informacji o kliencie, integrując wiele źródeł danych wewnątrz organizacji. Udostępnia doradcom finansowym praktyczne spostrzeżenia, dzięki którym mogą oni zapewnić swoim klientom wyższy poziom obsługi.

PRzewidywanie

Twórz zaawansowane segmentacje klientów bazujące na ich profilach behawioralnych i wykonywanych transakcjach. Pozwól doradcom pracowaćz klientami w spresonalizowany sposób.

Utrzymywanie lojalności klientów

Oprogramowanie jednoznacznie przewiduje potencjalne odejścia klientów z 30-dniowym wyprzedzeniem i przedstawia przyczyny rzutujące na decyzję oraz rekomendacje działań zmierzających do utrzymania relacji

Personalizacja doświadczenia klienta

Na podstawie modelu skłonności można określić gotowość klienta do wybrania innych produktów pokrewnych i zapewnić mu bardziej wartościową i spersonalizowaną obsługę

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM