Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

W ośrodkach IBM® Client Innovation Center for Networking przedstawiciele operatorów telekomunikacyjnych i innych przedsiębiorstw mogą bezpośrednio zapoznawać się z nowymi technologiami sieciowymi, takimi jak sieci zdefiniowane programowo (SDN — software-defined networking), wirtualizacja funkcji sieciowych (NFV — network function virtualization) oraz automatyzacja sterowana analizami. Ośrodki są przygotowane do udzielania klientom pomocy w prototypowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań sieciowych oraz przekształcaniu sieci w zasoby stymulujące wzrost przychodów, zadowolenia klientów i zaangażowania pracowników. W ośrodkach Client Innovation Center specjaliści IBM w dziedzinie sieci umożliwiają klientom wypróbowanie i integrowanie nowych technologii sieciowych IBM oraz innych czołowych dostawców.

Zobacz nową technologię sieciową dla chmury hybrydowej

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi technologiami sieciowymi, takimi jak sieci zdefiniowane programowo, wirtualizacja funkcji sieciowych i automatyzacja sterowana analizami — oferujemy możliwość sprawdzenia założeń, warsztaty, dema i inne formy zajęć.

Wypróbuj w środowisku bliskim rzeczywistemu

Nasi specjaliści w dziedzinie sieci służą pomocą w testowaniu i integrowaniu nowych technologii sieciowych w środowiskach bliskich rzeczywistemu. Możesz w ten sposób wypróbować różne rozwiązania i wybrać najlepsze dla swojej firmy.

Większa sprawność sieci

IBM pokazuje, jak sprawnie może działać sieć, wykorzystując usługi sieciowe i swój potencjał techniczny.

Tematy i demonstracje

  • Rozwiązania sieciowe dla chmury hybrydowej i infrastruktury ITaaS
  • Zintegrowane środowiska sieciowe
  • Proaktywne monitorowanie sieci
  • Zaawansowane funkcje sieci
  • Weryfikacja złożonych rozwiązań
  • Weryfikacja aplikacji korporacyjnych