Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM Technology Support Services - Lifecycle Maintenance Support pomaga wydłużyć czas życia istniejących zasobów IT w celu zwiększenia zwrotu z inwestycji, a jednocześnie proaktywnie planować innowacje dzięki przejrzystemu i intuicyjnemu harmonogramowi. Oferujemy pojedyncze rozwiązanie obsługujące wielu dostawców i obejmujące cały cykl życia zasobów informatycznych, które pozwala zoptymalizować dostępność systemów i ograniczyć złożoność infrastruktury IT. Możemy opracować zarządzane rozwiązanie w dziedzinie wsparcia dostosowane do unikalnych potrzeb Twojego przedsiębiorstwa i ograniczające koszty związane z przestojem.

Znacznie niższe koszty utrzymania

Opracuj starannie zaplanowaną strategię modernizacji sprzętu w ramach umowy o serwisowaniu, która uwzględnia cały cykl życia produktów i usług.

Skuteczniejsze prognozowanie budżetu

Stałe opłaty za naprawy i konserwacje, jakie przewiduje umowa o serwisowaniu, pozwalają lepiej zarządzać cyklem życia wyposażenia, a więc także skuteczniej planować budżet.

Optymalna ochrona gwarancyjna

Możesz wdrażać nowe urządzenia i ograniczać koszty utrzymania generowane przez maszyny objęte gwarancją.

Cztery dobre powody, aby korzystać z tych usług

  • Mniejsza złożoność IT i większa dostępność
  • Odciążeni specjaliści skupią się na innowacjach biznesowych
  • Niższe koszty IT dzięki ekonomicznemu zarządzaniu cyklem życia
  • Zaufaj specjalistycznej wiedzy IBM