Co VSAM Transparency może zmienić w Twojej firmie

IBM® CICS® VSAM Transparency pomaga w przenoszeniu cennych danych z plików VSAM do tabel Db2®. Migracja ta może postępować w rytmie zgodnym z potrzebami firmy, bez potrzeby modyfikowania aplikacji CICS ani aplikacji wsadowych VSAM. Dane w podsystemie Db2 dostępne są przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, i mogą być integrowane z nowymi i istniejącymi aplikacjami Db2. W rezultacie możliwe jest dalsze korzystanie z kluczowych inwestycji informatycznych bez konieczności kosztownego i skomplikowanego przepisywania kodu aplikacji.

Niezbędne opcje pod ręką

Możliwość obsługi klientów we wszystkich strefach czasowych bez rezerwacji okna na przetwarzanie wsadowe, a także korzystania z rozbudowanego zestawu narzędzi dla Db2.

Optymalizacja procesów

Możliwość uruchamiania zapytań ad hoc, analizowania danych oraz wykorzystania integracji z nowymi aplikacjami i kanałami stworzonymi z myślą o ułatwieniu i usprawnieniu pracy.

Wyższy poziom realizacji działań

Możliwość wizualnego prezentowania informacji i tworzenia kokpitów oraz uniknięcia problemów z synchronizacją danych podczas realizacji procesu.

Wyższa wydajność, niższe koszty

Uniknięcie kosztownych modyfikacji aplikacji oraz pełniejsze wykorzystanie wartości danych zgromadzonych w środowisku CICS i wsadowym.

Funkcje rozwiązania CICS VSAM Transparency for z/OS

  • Efektywna migracja
  • Uwolniony potencjał danych
  • Komfortowy dostęp
  • Dostęp do cennych danych