Co automatyzacja odzyskiwania danych może zmienić w Twojej firmie

IBM® CICS® VSAM Recovery for z/OS® automatyzuje odzyskiwanie danych po uszkodzeniu fizycznym lub logicznym. Dziennik replikacji zapewnia nieprzerwaną dostępność aplikacji mobilnych i tradycyjnych. Rozwiązanie pomaga w szybkim przywróceniu sprawności po błędzie, ogranicza czas przetwarzania w trybie offline, minimalizuje przestoje aplikacji oraz ryzyko naruszenia przepisów i wymogów formalnych. Umożliwia szybkie reagowanie na poważne przestoje, a jednocześnie przyczynia się do zwiększenie efektywności operacyjnej dzięki zasobom gotowym do przełączenia awaryjnego. Z kolei obsługa replikacji danych VSAM w środowisku IBM Geographically Dispersed Parallel Sysplex™ (GDPS®) o konfiguracji „aktywny/aktywny” pozwala współużytkować te same aplikacje i dane w dwóch centrach przetwarzania danych.

Odzyskiwanie newralgicznych danych

Automatycznie odtwarza dane po uszkodzeniu fizycznym lub logicznym.

Odtwarzanie zmian

Odtwarza ostatnie zmiany, również te wprowadzone przez aplikacje CICS lub aplikacje wsadowe.

Ograniczenie czasu przestojów

Szybkie reagowanie, nawet gdy dane VSAM są niedostępne.

Większa efektywność operacyjna

Zapewnia nieprzerwaną dostępność danych VSAM aplikacji CICS i wsadowych.

Współużytkowanie aplikacji i danych

CICS VSAM Recovery for z/OS obsługuje replikację danych VSAM w wysoce dostępnym środowisku GDPS o konfiguracji „aktywny/aktywny”, umożliwiając realizowanie tych samych aplikacji i operowanie na tych samych danych w dwóch centrach przetwarzania danych.