Co rozwiązanie Universal Client for CICS może zmienić w Twojej firmie

IBM® CICS® Universal Client oferuje ułatwiające komunikację między aplikacjami lokalnymi a serwerami CICS funkcje integrowania aplikacji komputerowych. Klient ten umożliwia dostęp do systemów CICS, takich jak IBM CICS Transaction Server i IBM TXSeries™, ze stacji roboczych pojedynczych użytkowników.
IBM CICS Universal Client

Łatwość używania i wydajność

Niezależnie skonfigurowane klienty obsługują interfejsy stacji roboczych bez konieczności modyfikowania aplikacji zaplecza.

Programowanie w wielu interfejsach

Rozwiązanie udostępnia interfejsy programistyczne środowisk C/C++, Microsoft® Visual Basic i COBOL oraz umożliwia komunikację opartą na protokole IP lub architekturze SNA.

Kompleksowy system komunikacji

Program umożliwia komunikację z serwerami CICS za pośrednictwem interfejsów ECI (External Call Interface), EPI (External Presentation Interface) i ESI (External Security Interface).

Optymalne działanie klientów i serwerów

Rozwiązanie zwiększa elastyczność pracy programistów, utrzymując logikę biznesową na serwerach i logikę prezentacyjną w klientach. Ułatwia pisanie aplikacji, umożliwiając połączenie stacji roboczych PC z serwerami CICS.