Najważniejsze cechy rozwiązania IBM CICS TX on Cloud

Konteneryzacja aplikacji CICS udostępnianych online

CICS TX bazuje na możliwościach produktu IBM TXSeries® for Multiplatforms (TXSeries) V9.1 i obsługuje podzestaw interfejsów API oraz funkcji rozwiązania CICS Transaction Server for z/OS® (CICS TS). Dzięki temu za pomocą technologii Docker można przeprowadzić konteneryzację wybranych aplikacji CICS, które działają online, i przenosić je między różnymi platformami chmury. Konteneryzacja pozwala również na uproszczenie potoku ciągłej integracji/ciągłego dostarczania w ramach tworzenia i eksploatacji oprogramowania.

Koordynacja kontenerów przy użyciu standardowych narzędzi branżowych

K8s to system Open Source służący do koordynacji kontenerów, w tym kontenerów CICS TX. Pozwala na elastyczne skalowanie, samonaprawę i zautomatyzowane wdrażanie skonteneryzowanych aplikacji CICS lub wycofywanie z nich zmian. Oprócz tego jest to technologia powszechnie stosowana przez różnych dostawców chmury.

Zarządzanie klastrami aplikacji przy użyciu wykresów narzędzia Helm

Wykresy narzędzia Helm pozwalają na łatwe tworzenie, wdrażanie i aktualizowanie klastrów aplikacji. Jedną z głównych zalet narzędzia Helm jest to, że wprowadzanie aktualizacji i wycofywanie zmian nie powoduje żadnych przestojów. Dzięki temu modernizowanie aplikacji, posługiwanie się raportami APAR dotyczącymi produktów i instalowanie nowszych wersji w minimalnym stopniu zakłóca działalność.

Monitorowanie działania chmury

Aplikacje CICS wdrożone na platformie chmury można śledzić za pomocą standardowych narzędzi branżowych. Elastyczność stosu pozwala na scentralizowanie i analizowanie dzienników z klastrów aplikacji. Najważniejsze wskaźniki operacyjne są udostępniane rozwiązaniu Prometheus (systemowi Open Source do monitorowania), a do ich wizualizacji można wykorzystać Grafanę (platformę Open Source do analizy i wizualizacji wskaźników).

Skalowanie aplikacji CICS dostępnych online

CICS TX on Cloud pozwala, by zasoby CICS w różnych instancjach tego samego regionu miały globalny zasięg. Pozwala to skalować wszerz aplikacje CICS dostępne online bez wprowadzania w nich zmian.

Integracja z produktami korporacyjnymi

CICS TX on Cloud zapewnia zoptymalizowaną, dwukierunkową łączność z rozwiązaniami CICS TS on IBM Z® i TXSeries for Multiplatforms. W połączeniu z produktem WebSphere Application Server rozwiązanie to może jeszcze sprawniej obsługiwać transakcję, wykorzystując do tego bramę CICS Transaction Gateway, i udostępniać dane oraz logikę biznesową.