Szczegółowe informacje o rozwiązaniu CICS Transaction Gateway

Szybkie i łatwe wdrażanie funkcji mobilnych

Produkt pozwala na szybkie i proste wdrożenie rozwiązań mobilnych w korporacyjnym środowisku IBM CICS® Transaction Server lub IBM TXSeries®. Dzięki temu klient może rozbudować posiadaną architekturę i błyskawicznie wprowadzić łączność mobilną z systemami zaplecza przy użyciu usług WWW JSON.

Dostępność i skalowalność

Oferujemy wysoce dostępną bramę, którą wyposażono w możliwość dynamicznego, opartego o przyjętą strategię wyboru serwera w ramach całego syspleksu. Partycjonowanie obciążeń (Workload Partitioning), obsługa transakcji XA i zastosowanie 64-bitowego środowiska Java® 7 umożliwiają zdalnym aplikacjom klienckim korzystanie z infrastruktury CICS o wysokiej dostępności.

Śledzenie transakcji w środowisku IBM CICSplex

Żądania użytkowników śledzone są od punktu pochodzenia przez całe środowisko CICSplex®, co pomaga w określaniu problemów i optymalizowaniu wydajności. IBM Tivoli® OMEGAMON® XE for CICS on z/OS® realizuje funkcje zarządzania wydajnością, monitorowania i rozwiązywania problemów.

Narzędzia do administrowania

Funkcje monitorowania i analiz statystycznych zapewniają planistom i administratorom systemów wgląd w schematy aktywnych obciążeń. Statystyki wykorzystania są zapisywane w rekordzie SMF typu 111 i mogą być podstawą analizy prowadzonej w trybie offline za pomocą programu IBM CICS Performance Analyzer for z/OS. Ponadto dane te są udostępnianie w formacie XML, który ułatwia ich przetwarzanie i analizowanie.

Integracja z rozwiązaniem IBM CICS Explorer

Integracja z programem CICS Explorer® upraszcza obsługę z punktu widzenia nowych i doświadczonych pracowników, zapewniając im natychmiastowy dostęp do szerokiej gamy narzędzi. Umożliwia też intuicyjne, wygodne zarządzanie demonami bramy i korzystanie z wbudowanych funkcji testowania oferowanych przez samą bramę i środowisko CICS.