Bezpieczne i szybkie transakcje CICS

IBM® CICS® Transaction Gateway to konektor służący do modernizacji środowisk korporacyjnych opartych na zasobach CICS. Umożliwia integrację środowiska CICS z różnymi platformami aplikacyjnymi, m.in. serwletami Java®, apletami, aplikacjami Microsoft™ .NET Framework oraz aplikacjami w językach C i COBOL. CICS Transaction Gateway udostępnia programistom aplikacji interfejsy API i oferuje najwyższy poziom administracji dzięki serwerom aplikacji JEE. Aktualnie działające wersje CICS TG to 9.0, 9.1 i 9.2.

W skład rozwiązania IBM CICS Transaction Gateway (CICS TG) wchodzą trzy następujące produkty:

  • CICS TG Desktop Edition
  • CICS TG for Multiplatforms
  • CICS TG for z/OS®

Niższe koszty dostępu mobilnego

Możliwość korzystania z usług WWW JSON (JavaScript Object Notation) bez modyfikowania istniejących środowisk minimalizuje ryzyko i koszty przy zachowaniu wysokiego poziomu dostępności i skalowalności.

Komunikacja z wartościowymi zasobami CICS

Do aplikacji i serwerów CICS możesz podłączyć praktycznie wszelkie zasoby, korzystając z funkcji programistycznych i wdrożeniowych dla platform rozproszonych, w tym z języków i środowisk Java, Microsoft .NET, C/C++, C#, Visual Basic oraz COBOL.

Bezpieczeństwo i dostępność

Wykorzystaj wysoce dostępną infrastrukturę CICS i protokół SSL (Secure Sockets Layer) oraz mechanizmy propagacji tożsamości i uwierzytelniania użytkowników.

Optymalizacja wydajności

Mechanizmy takie jak śledzenie transakcji, monitorowanie i funkcje statystyczne pozwalają uzyskać wgląd w aktywne obciążenia, odizolować problemy, poprawić jakość planowania i monitorować wydajność.

Optymalne wykorzystanie aktualnych kompetencji

Rozwiązanie wypełnia lukę kompetencyjną między platformami programistycznymi UNIX/Linux, Microsoft Windows i Java a systemami IBM Z®.

Nieinwazyjny system łączności

Program nie wymusza zmian w aplikacjach CICS i wymaga jedynie minimalnych definicji CICS do zapewnienia lepszej łączności ze środowiskiem CICS.