Wyróżnione funkcje

Zbieranie danych o wydajności i danych statystycznych

Narzędzie zbiera i wykorzystuje dane z systemu CICS® i wszystkich powiązanych podsystemów, w tym IBM® DB2®, IBM IMS™ i IBM WebSphere® MQ. Obsługiwane są wszystkie metryki na serwerze CICS Transaction Server, w tym metryki dotyczące aplikacji i platformy. Baza danych historycznych (HDB — Historical Database) to elastyczny i łatwy w użyciu mechanizm zbierania historycznych danych dotyczących wydajności oraz zarządzania nimi.

Wszechstronne raportowanie i analizowanie wydajności

Performance Analyzer pomaga w ocenie efektywności działania środowisk CICS, eliminowaniu wąskich gardeł i proaktywnym dostrajaniu wydajności systemu, w tym w analizie bezpieczeństwa wątkowego. W procesie profilowania transakcji możliwe jest analizowanie trendów i automatyczne wyróżnianie zmian w kluczowych metrykach wydajności. Raporty dystrybucyjne są przydatne dla zespołów odpowiadających za utrzymanie poziomu usług i pomagają w rozpoznaniu transakcji o parametrach przekraczających ustalone poziomy.

Elastyczna wtyczka do programu CICS Explorer

Dane wydajnościowe, statystyki i alerty do których ma dostęp CICS Performance Analyzer, można wykorzystać do tworzenia własnych filtrów raportujących oraz widoków graficznych i tabelarycznych przydatnych w analizie. Kontekstowa integracja z innymi wtyczkami wspomaga analizę i przyspiesza realizację szerokiej gamy zadań związanych z wykorzystaniem danych.

Intuicyjny interfejs

Performance Analyzer ma interfejs wspólny z programem CICS Explorer®, który oferuje m.in. widoki zorientowane na aplikacje, konfigurowalne widoki arkuszy, pogłębione analizy, zaawansowane funkcje nawigacyjne i filtrowanie danych.

Zobacz także

Zobacz inne produkty z rodziny narzędzi CICS Tools

IBM CICS Transaction Server for z/OS

IBM® CICS® Transaction Server for z/OS® to teraz zaawansowany serwer aplikacji napisanych w różnych językach, który umożliwia programistom pisanie i unowocześnianie aplikacji przy użyciu języków i narzędzi najlepiej dopasowanych do ich potrzeb i umiejętności. Obsługiwane języki i środowiska to m.in. te oparte na Java® — OSGi, Springboot®, Jakarta® EE, Eclipse® MicroProfile — i środowisko wykonawcze Node.js® dla języków JavaScript i TypeScript, a także języki COBOL, C/C++ i PL/I. CICS umożliwia skalowanie aplikacji, zapewniając obsługę dużych obciążeń transakcyjnych w bezpiecznym, niezawodnym i ekonomicznym środowisku.

Dowiedz się więcej

CICS Transaction Gateway

Łączenie się z zasobami CICS z użyciu różnych klientów — także mobilnych.

Dowiedz się więcej