Najważniejsze cechy pakietu CICS Optimization Solution Pack

Wygodna, ekonomiczna opcja zakupu

Możesz kupić wiele kluczowych produktów jako pojedynczy produkt o unikalnym identyfikatorze, upraszczając proces nabywania. Atrakcyjna cena pakietu naliczana jest z uwzględnieniem produktów wcześniej nabytych.

Zautomatyzowane procesy wdrażania

Automatyzacja wdrażania w oparciu o wyniki przepływu procesu pozwala zaprojektować efektywny proces tworzenia i eksploatacji oprogramowania. Rozwiązanie CICS Configuration Manager for z/OS umożliwia dostosowywanie i przekształcanie atrybutów, porównywanie definicji systemowych w celu dostrzeżenia różnic między środowiskami oraz rejestrowanie identyfikatora osoby wprowadzającej zmiany w pakiecie w celu doskonalenia funkcji kontroli.

Zarządzanie topologią środowiska CICS

Dołączony program CICS Deployment Assistant for z/OS pozwala lepiej zrozumieć i zwizualizować topologię środowiska CICS. Możesz tworzyć, konfigurować i porzucać regiony CICS, umożliwiając elastyczne skalowanie i tworzenie regionów testowych opartych na systemach produkcyjnych. A dzięki nowym poleceniom interfejsu API i punktom rozszerzeń działania te zintegrujesz w obrębie zautomatyzowanego procesu tworzenia i eksploatacji oprogramowania.

Dopełniające się wzajemnie narzędzia

Wykorzystaj dopełniające się wzajemnie narzędzia, które przyspieszają i ułatwiają analizę oraz optymalizację systemów i aplikacji CICS.

Zarządzanie związkami i zależnościami między aplikacjami CICS

Wchodzący w skład zestawu program CICS Interdependency Analyzer for z/OS® pozwala zrozumieć związki i zależności zachodzące między aplikacjami CICS®. Działające w oparciu o scenariusze kolekcje umożliwiają gromadzenie informacji w celu nadzorowania wprowadzanych w aplikacjach biznesowych zmian i zarządzania nimi.

Większa wydajność dzięki współpracy z chmurą

Dzięki możliwościom, jakie daje chmura — na przykład strategiom i obsłudze wielu wersji aplikacji — osiągniesz niższe koszty i większą wydajność operacyjną. Program CICS Interdependency Analyzer for z/OS pozwala wykrywać punkty wejścia i zależności, tworzyć wymagane zestawy systemów CICS i wdrażać je w środowisku chmury jako aplikacje CICS.

Analizowanie i raportowanie historycznych danych o wydajności

CICS Performance Analyzer for z/OS umożliwia analizowanie i raportowanie historycznych danych o wydajności systemów i aplikacji CICS, wykrywanie problemów z wydajnością, analizowanie trendów i planowanie mocy obliczeniowej. Oferowane możliwości obejmują wstępnie gotowe zestawy raportów oparte na problemach z wydajnością lub scenariuszach projektów, raportowanie wsadowe zapewniające kompleksowe ujęcie danych statystycznych oraz dające się przeszukiwać formularze raportów.

Zobacz także

Zobacz więcej produktów w tej rodzinie

IBM CICS Transaction Server for z/OS

IBM® CICS® Transaction Server for z/OS® to teraz zaawansowany serwer aplikacji napisanych w różnych językach, który umożliwia programistom pisanie i unowocześnianie aplikacji przy użyciu języków i narzędzi najlepiej dopasowanych do ich potrzeb i umiejętności. Obsługiwane języki i środowiska to m.in. te oparte na Java® — OSGi, Springboot®, Jakarta® EE, Eclipse® MicroProfile — i środowisko wykonawcze Node.js® dla języków JavaScript i TypeScript, a także języki COBOL, C/C++ i PL/I. CICS umożliwia skalowanie aplikacji, zapewniając obsługę dużych obciążeń transakcyjnych w bezpiecznym, niezawodnym i ekonomicznym środowisku.

Dowiedz się więcej

IBM CICS Performance Analyzer for z/OS

IBM CICS Performance Analyzer for z/OS

Dowiedz się więcej