Cechy i funkcje CICS Online Transmission Time Optimizer for z/OS

Techniki optymalizacji

IBM® CICS® OTTO udostępnia: funkcję usuwania powtarzających się znaków dla drukarek i terminali typu 3270, funkcję przesyłania zmienionych danych dla terminali typu 3270, funkcję usuwania pustych obszarów dla drukarek 3270 obsługujących zestaw znaków SNA Character Set (SCS) oraz funkcję kompresji SBC (String Control Byte) dla terminali 3600/4700.

Lista wykluczeń dla terminali i modułów

Lista wykluczeń pozwala wyłączyć z procesu optymalizacji dowolny terminal lub moduł. Użytkownik może przykładowo użyć listy wykluczeń do wyłączania terminali, w których działają konkretne aplikacje, albo wyłączać terminale dynamicznie w czasie pracy programu CICS OTTO.

Lista wyboru dla terminali i modułów

Lista wyboru pozwala wskazać użytkownikowi konkretne terminale i moduły, które chce objąć optymalizacją. Użytkownik może na przykład użyć listy wyboru do objęcia procesem kilku terminali lub modułów, podczas gdy sam weryfikuje poprawność instalacji, lub obejmować procesem optymalizacji terminale i moduły dynamicznie w trakcie pracy CICS OTTO.

Dostosowywanie opcji sterowania przy użyciu programów użytkownika

Możliwość ta daje użytkownikowi większa kontrolę nad funkcjami optymalizacji. Program użytkownika jest wywoływany za każdym razem, gdy któryś komunikat ma zostać zoptymalizowany, a także po przeprowadzeniu optymalizacji. Program użytkownika może służyć do przetwarzania komunikatów bez ich zmieniania poprzez kontrolowanie optymalizacji przy użyciu kodów zwrotnych, przechowywania części komunikatów i do ponownego wprowadzania tych pól po zakończeniu optymalizacji, a także do dostosowywania znaków do potrzeb konkretnych krajów.

Wyświetlanie błędów strumieni danych

CICS OTTO rejestruje błędy, zarówno te ze strumieni danych przychodzących, jak i wychodzących, które mogą uniemożliwić zoptymalizowanie komunikatów, i może wyświetlić podsumowanie zarejestrowanych błędów. Kiedy program CICS OTTO nie pracuje, statystyki dotyczące błędów są automatycznie zapisywanego w jego specjalnym pliku dla danych statystycznych (OTTOSTAT). Analiza statystyk dotyczących błędów ułatwia dojście do przyczyn błędów kompresji i określenie ich wpływu na skalę optymalizacji.

Podgląd wyników śledzenia

CICS OTTO może rozpocząć proces śledzenia i przechowywać jego wyniki w pamięci powyżej granicy 16 MB. Proces śledzenia ułatwia wykrywanie błędów i można go rozpocząć przez każdą optymalizacją lub po niej. Tylko zwykłe dane programu CICS OTTO są zapisywane, przechowywane w pamięci wyniki śledzenia są usuwane po przerwaniu pracy CICS OTTO.

Opcja identyfikatora transakcji

Identyfikatorowi transakcji można nadać wartość „tak” lub „nie”. „Tak” oznacza, że nazwy modułów na listach wykluczeń i wyboru są traktowane jako identyfikatory transakcji CICS. „Nie” oznacza, że nazwy te są traktowane jako nazwy programów CICS.

Funkcja HELP

Na każdym ekranie programu CICS OTTO jest dostępna funkcja HELP, do której wywoływania służy przycisk PF1. Panel funkcji HELP wyświetli się w polu wprowadzania danych, jeśli będzie znajdował się w nim kursor. W innym wypadku na bazowym ekranie programu CICS OTTO wyświetli się panel z ogólnymi informacjami.

Zobacz także

IBM CICS Transaction Server for z/OS

IBM® CICS® Transaction Server for z/OS® to teraz zaawansowany serwer aplikacji napisanych w różnych językach, który umożliwia programistom pisanie i unowocześnianie aplikacji przy użyciu języków i narzędzi najlepiej dopasowanych do ich potrzeb i umiejętności. Obsługiwane języki i środowiska to m.in. te oparte na Java® — OSGi, Springboot®, Jakarta® EE, Eclipse® MicroProfile — i środowisko wykonawcze Node.js® dla języków JavaScript i TypeScript, a także języki COBOL, C/C++ i PL/I. CICS umożliwia skalowanie aplikacji, zapewniając obsługę dużych obciążeń transakcyjnych w bezpiecznym, niezawodnym i ekonomicznym środowisku.

Dowiedz się więcej

CICS Transaction Gateway

Łączenie się z zasobami CICS z użyciu różnych klientów — także mobilnych.

Dowiedz się więcej