CICS OTTO pozwala zoptymalizować strumienie danych 3270

IBM® CICS® Online Transmission Time Optimizer for z/OS® (CICS OTTO) zwiększa produktywność użytkowników i poprawia wykorzystanie sieci dzięki optymalizacji strumieni danych 3270. Ogranicza liczbę znaków przesyłanych do obsługiwanych urządzeń, optymalizując wykorzystanie wszystkich dostępnych zleceń dla każdego typu urządzenia. Program przechowuje w pamięci układ ekranów terminali konwersacyjnych, więc tylko zmienione dane są przesyłane. CICS OTTO może ponadto ograniczyć rywalizację między urządzeniami na linii komunikacyjnej i między urządzeniami połączonymi z lokalnymi kontrolerami, skracając tym samym czas odpowiedzi.
IBM CICS Online Transmission Time Optimizer

Eliminacja powtarzających się danych

Rozwiązanie pozwala wykrywać i usuwać powtarzające się dane oraz dynamicznie kompresować strumienie danych 3270 i optymalizować wykorzystanie zasobów sieci 3270.

Optymalizacja monitorowania

Użytkownik może prowadzić ciągły monitoring optymalizacji przeprowadzanej przy użyciu programu CICS OTTO i otrzymywać na żądanie raporty o jej postępach, by samodzielnie przekonać się o efektywności tego procesu.

Większa przejrzystość i widoczność

Z programu CICS OTTO można korzystać w sposób widoczny dla aplikacji i użytkowników. Statystyki operacyjne są wyświetlane lub zapisywane na konsoli, a ustawienia i mechanizmy sterowania można wprowadzać na stałe lub na określony czas.

Cechy i funkcje CICS Online Transmission Time Optimizer for z/OS

  • Techniki optymalizacji
  • Lista wykluczeń dla terminali i modułów
  • Lista wyboru dla terminali i modułów
  • Dostosowywanie opcji sterowania przy użyciu programów użytkownika
  • Wyświetlanie błędów strumieni danych
  • Podgląd wyników śledzenia
  • Opcja identyfikatora transakcji
  • Funkcja HELP