Co rozwiązania modernizacyjne mogą zmienić w Twojej firmie

Pakiet IBM® CICS® Modernization Solution Pack for z/OS® jest dogodnym rozwiązaniem ułatwiającym zakup narzędzi IBM CICS Tools for z/OS. Charakteryzuje się atrakcyjną ceną naliczaną z uwzględnieniem nabytych wcześniej komponentów. Pomaga w wykrywaniu, wizualizacji i szerszym udostępnianiu aplikacji CICS oraz w modernizowaniu infrastruktury CICS. Tym samym przyczynia się do wzrostu wartości dotychczasowych inwestycji w produkty CICS. Pakiet CICS Modernization Solution Pack for z/OS zawiera programy IBM CICS Deployment Assistant for z/OS, IBM CICS Interdependency Analyzer for z/OS i IBM CICS Transaction Gateway for z/OS.

Prostszy zakup

Uproszczony proces zakupowy umożliwia nabycie wielu produktów.

Atrakcyjna cena

Atrakcyjna cena pakietu jest naliczana z uwzględnieniem upustu za produkty nabyte wcześniej.

Efektywne wdrażanie

Pakiet umożliwia modernizowanie środowiska i aplikacji już teraz, zapewniając jednocześnie gotowość na przyszłe aplikacje mobilne oraz zorientowane na usługi.

Dopełniające się wzajemnie narzędzia

Oferowane narzędzia przyspieszają i ułatwiają modernizację systemów oraz aplikacji CICS.