Cechy i funkcje rozwiązania CICS Interdependency Analyzer for z/OS

Gromadzenie danych o relacjach między zasobami

Zarządzanie zautomatyzowanym wykrywaniem i zbieraniem informacji o zależnościach, powinowactwie i przepływie komend do bazy danych IBM Db2® umożliwia przeprowadzanie analiz i wykorzystywanie ich wyników do codziennych zadań związanych z tworzeniem i eksploatacją aplikacji. Procedury składowane zapewniają większą wydajność, a próbkowanie statystyczne przyczynia się do zmniejszenia narzutu analizy zależności. Ponadto produkt udostępnia wtyczkę do analizowania powinowactwa i przeglądania informacji o programach, a oferowane przez niego techniki próbkowania ograniczają narzuty związane ze zbieraniem danych.

Analizy relacji między zasobami CICS

CICS® Interdependency Analyzer oferuje kolektory, których wykorzystanie w rutynowych procedurach zarządzania pozwala zbudować wszechstronną bazę danych dostępną w trybie online. Z bazy danych można skorzystać przy użyciu udostępnionej w rozwiązaniu wtyczki. Dostęp do informacji pozwala lepiej zrozumieć, w jaki sposób zasoby są użytkowane przez transakcje, programy, aplikacje lub usługi. CICS Interdependency Analyzer zapewnia dostęp do informacji o wykorzystaniu zasobów, a także o zależnościach istniejących między platformami w chmurze CICS, aplikacjami międzyregionalnymi i innymi obiektami.

Nawigacja wśród relacji

Rozwiązanie umożliwia łatwą nawigację wśród relacji między zasobami CICS przy użyciu wtyczki dla programu IBM CICS Explorer®, wbudowanych zapytań, widoków i wizualizacji. Funkcja analizy przepływu komend umożliwia pogłębione badanie wykonywania transakcji CICS, w tym szczegółową analizę przełączników kontekstu. Inne narzędzia do nawigowania wśród relacji to wizualizacje informacji aktualizowane w czasie bliskim rzeczywistemu, atrybuty programu skanującego, analiza wykorzystania zasobów i zależności z podziałem na platformy, a także wizualizacje bloków sterowania zadaniami (TCB — Task Control Block) oraz przełączniki regionów i aplikacji.

Zaawansowane funkcje zarządzania zapytaniami

Wtyczka CICS Independency Analyzer umożliwia tworzenie i organizowanie spersonalizowanych zapytań z kompleksowego zestawu zapytań SQL. Można je wykorzystywać do przetwarzania gromadzonych danych, a następnie porównywać aplikacje w różnych regionach lub wykrywać i analizować wszystkie zależności między regionami. Funkcje te pozwalają ocenić, czy po przeprowadzenie migracji z regionu kontroli jakości do regionu produkcyjnego wszystkie wymagane przez aplikację zasoby są dostępne.

Sterowanie gromadzeniem danych

Do kontrolowania stanu kolektorów CICS Interdependency Analyzer we wszystkich aktywnych regionach CICS potrzebny jest tylko jeden terminal CICS z interfejsem działającym w trybie online. Opcje dla wszystkich regionów można skonfigurować za pośrednictwem jednego punktu sterowania. Za pomocą jednej komendy CINT można włączyć, wyłączyć lub wstrzymać gromadzenie zasobów w wielu regionach CICS. Dzięki temu wybór zasobów, które mają być zbierane, odbywa się szybciej, a użycie do tego celu menu konfiguracyjnych eliminuje konieczność edytowania wszystkich regionów CICS.

Obsługa rozwiązania CICS Transaction Server V5.3

IBM CICS Interdependency Analyzer obsługuje rozwiązanie CICS Transaction Server V5.3.

Zobacz także

Zobacz inne produkty z rodziny CICS Transaction Server

IBM CICS Transaction Server for z/OS

Skalowalne przetwarzanie transakcji w środowisku z/OS

Dowiedz się więcej

IBM CICS Performance Analyzer for z/OS

IBM CICS Performance Analyzer for z/OS

Dowiedz się więcej

IBM CICS Deployment Assistant for z/OS

Modelowanie i automatyzowanie aplikacji CICS usprawnia zarządzanie systemami

Dowiedz się więcej

IBM CICS Configuration Manager for z/OS

IBM CICS Configuration Manager for z/OS

Dowiedz się więcej