Najważniejsze cechy rozwiązania CICS Deployment Assistant for z/OS

Wykrywanie obiektów związanych z CICS

CICS® Deployment Assistant uwzględnia ponad 30 typów obiektów, w tym regiony CICS, IBM CICSPlex, połączenia i zależności między najważniejszymi podsystemami, takie jak IBM Db2®, IBM IMS™ i IBM WebSphere® MQ. Tworzy rozbudowany model systemu CICS, połączeń i zależności między podsystemami. Automatyzacja wykrywania pozwala zaoszczędzić sporo czasu, a model wizualny pomaga w efektywnym zarządzaniu środowiskiem CICS.

Pozyskiwanie wartościowych informacji ze wspólnego modelu

Wspólny model zapewnia spójne i aktualne ujęcie. Interfejs RESTful API pozwala na korzystanie z innych aplikacji, a sam model dostępny jest w formatach JavaScript Object Notation (JSON) i XML. Możliwy jest eksport w formacie CSV do dalszych analiz i raportów, a wyniki można wygodnie przeglądać w przeglądarkach na komputerach stacjonarnych i na urządzeniach mobilnych. Przykłady wykorzystania interfejsu RESTful API dostępne są w formatach JavaScript i Restructured Extended Executor (REXX). Wykrywanie i klonowanie można zainicjować za pośrednictwem interfejsu RESTful API.

Wizualizacja modelu

Przeglądanie i edycja może odbywać się w programie IBM CICS Explorer, co pozwala w intuicyjny sposób zrozumieć topologię CICS. Możliwość powiększania, tworzenia schematów, dodawania znaczników i filtrowania ułatwia organizowanie widoku, zachowanie porządku oraz porównywanie konfiguracji, a tym samym pomaga uniknąć błędów. Odsyłacze kontekstowe do widoków CICS Explorer i narzędzi CICS Tools przyspieszają pracę. Dostępne są różne widoki: topologii fizycznej, ze znacznikami, zorientowany na CMAS i widok połączeń.

Automatyzacja wdrożenia

Automatyzacja wykonywania kluczowych zadań z pomocą kreatorów ułatwia koordynację zadań aktualizacji i standaryzuje tworzenie produkcyjnych regionów CICS, tworzenie infrastruktury zarządzania CICS i klonowanie regionów CICS w oparciu o procedury sprawdzone w praktyce IBM i klientów.

Zobacz także

IBM CICS Transaction Server for z/OS

Skalowalne przetwarzanie transakcji w środowisku z/OS

Dowiedz się więcej

IBM CICS Performance Analyzer for z/OS

IBM CICS Performance Analyzer for z/OS

Dowiedz się więcej

IBM CICS Configuration Manager for z/OS

IBM CICS Configuration Manager for z/OS

Dowiedz się więcej

IBM CICS Interdependency Analyzer for z/OS

Wykorzystanie analiz do aktualizacji, modernizacji i optymalizacji aplikacji CICS

Dowiedz się więcej

IBM CICS Optimization Solution Pack for z/OS

Optymalizacja systemów i aplikacji CICS z pakietem rozwiązań dla z/OS

Dowiedz się więcej