Najważniejsze cechy rozwiązania CICS Configuration Manager for z/OS

Kompleksowe zarządzanie cyklem życia

Rozwiązanie pozwala na śledzenie definicji wszystkich zasobów IBM® CICS®. Wtyczka dla programu CICS Explorer® zwiększa produktywność pracy programistów CICS i innych użytkowników. Ponadto możliwe jest wyświetlanie i porównywanie historii definicji zasobów, w tym także grup i list.

Mechanizmy automatyzacji

Użytkownik może przyspieszyć powtarzalne i złożone zadania, takie jak pakowanie, migracja czy transformacja, zachowując przy tym stały poziom jakości.

Mechanizmy autoryzacji i dziennik audytu

Rozwiązanie oferuje mechanizmy wyszukiwania i wycofywania wcześniejszych zmian, egzekwowania standardów i zatwierdzania opartego na rolach. Ponadto współpracuje z systemami zarządzania bibliotekami kodu źródłowego.

Widoki analityczne definicji zasobów

Udostępniane przez program widoki ujawniają zduplikowane lub kolidujące ze sobą definicje zasobów, listy i grupy. Raporty z analizy wdrożenia zapewniają integralność referencyjną pozwalającą uniknąć problemów z restartami środowiska CICS.

Zobacz także

IBM CICS Transaction Server for z/OS

Skalowalne przetwarzanie transakcji w środowisku z/OS

Dowiedz się więcej

IBM CICS Performance Analyzer for z/OS

IBM CICS Performance Analyzer for z/OS

Dowiedz się więcej

IBM CICS Deployment Assistant for z/OS

Modelowanie i automatyzowanie aplikacji CICS usprawnia zarządzanie systemami

Dowiedz się więcej

IBM CICS Interdependency Analyzer for z/OS

Wykorzystanie analiz do aktualizacji, modernizacji i optymalizacji aplikacji CICS

Dowiedz się więcej

IBM CICS Optimization Solution Pack for z/OS

Optymalizacja systemów i aplikacji CICS z pakietem rozwiązań dla z/OS

Dowiedz się więcej