Co narzędzie do zarządzania konfiguracją może zmienić w Twojej firmie

IBM® CICS® Configuration Manager for z/OS to narzędzie do administrowania definicjami zasobów CICS i aktualizowania ich. Oferuje funkcje audytu, raportowania i zarządzania zmianami w cyklu życia zasobów, wspomagając tym samym budowanie i wdrażanie złożonych aplikacji CICS oraz zarządzanie nimi. Elastyczny, modularny format narzędzia CICS Configuration Manager umożliwia etapowe włączanie go do procesów obowiązujących w danym środowisku informatycznym. CICS Configuration Manager może pomóc zespołom odpowiedzialnym za tworzenie i eksploatację oprogramowania (DevOps) w zarządzaniu szybko ewoluującymi aplikacjami mobilnymi.

Pojedynczy punkt sterowania

Zasoby CICS w całym przedsiębiorstwie można definiować przy użyciu pojedynczego interfejsu.

Bezproblemowe zarządzanie

Definicjami można manipulować zarówno w plikach CSD, jak i repozytoriach danych IBM CICSPlex® System Manager.

Większa produktywność

Przejrzyste mechanizmy zespołowego sterowania i zarządzania zmianami umożliwiają optymalizację administrowania systemem CICS.

Najważniejsze cechy rozwiązania CICS Configuration Manager for z/OS

  • Kompleksowe zarządzanie cyklem życia
  • Mechanizmy automatyzacji
  • Mechanizmy autoryzacji i dziennik audytu
  • Widoki analityczne definicji zasobów