Analityka

Identyfikacja i interpretacja istotnych wzorców i informacji istniejących w danych, a następnie powiadamianie o nich

Technologie
Potrzeby biznesowe
118 wyn.
Strona 1