Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM Case Manager Pattern oferuje wzorzec konfiguracji produktu IBM Case Manager zoptymalizowany do działania w środowisku IBM PureApplication Software. IBM Case Manager upraszcza projektowanie i tworzenie systemu prowadzenia spraw i udostępnia osobom odpowiadającym za ich prowadzenie graficzny interfejs użytkownika ułatwiający im pracę. Dzięki IBM Case Manager przygotujesz rozwiązanie do prowadzenia spraw oparte na blisko powiązanych ze sobą sprawach, a następnie wdrożysz je do środowiska produkcyjnego. Osoby prowadzące sprawy mogą dzięki temu dopracować elementy pracy powiązane ze sprawami.
IBM Case Manager Pattern

Uproszczona instalacja

Zoptymalizowane wzorce eliminują konieczność ręcznego wykonywania szeregu czynności i automatyzują instalację oraz konfigurację, a przez to pozwalają szybciej rozpocząć efektywne korzystanie z produktu.

Innowacje biznesowe na pierwszym miejscu

Specjaliści, którzy nie muszą poświęcać czasu na instalację i konfigurację rozwiązania, mogą zająć się działaniami bardziej innowacyjnymi i przynoszącymi wartość dodaną.

Adaptacja do zmiennego zapotrzebowania

Strategie elastycznego skalowania pozwalają na automatyczne wykrycie wzrostu zapotrzebowania i konieczności zwiększenia mocy obliczeniowej dostępnej dla aplikacji.

Szybsze wdrożenie

Instalacja i konfiguracja produktu z użyciem wzorca jest kwestią godzin, podczas gdy w przypadku metod tradycyjnych proces ten trwa wiele dni lub tygodni.