Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM Business Process Manager Pattern to wzorcowa konfiguracja oprogramowania IBM Business Process Manager (IBM BPM), zoptymalizowana do działania w środowisku IBM PureApplication System. IBM BPM jest kompleksową i łatwą do praktycznego wykorzystania platformą BPM, która zapewnia widoczność procesów biznesowych i usprawnia zarządzanie nimi. Zawiera narzędzia i środowisko wykonawcze do niezawodnego modelowania, zestawiania, realizowania, monitorowania procesów biznesowych i zarządzania nimi. Kliknij poniższy odsyłacz Demo, aby zobaczyć, jak łatwo można wdrożyć dowolny wzorzec w chmurze hybrydowej i środowisku lokalnym.

Uproszczenie złożonych procesów

Gotowy, zoptymalizowany wzorzec przyspiesza konfigurowanie złożonych i wysoce niezawodnych środowisk obsługujących procesy biznesowe.

Innowacje na pierwszym miejscu

Specjaliści, którzy nie muszą poświęcać czasu na instalację i konfigurację rozwiązania, mogą zająć się działaniami bardziej innowacyjnymi i przynoszącymi wartość dodaną.

Adaptacja do zmiennego zapotrzebowania

Strategie elastycznego skalowania pozwalają na automatyczne wykrycie wzrostu zapotrzebowania i konieczności zwiększenia mocy obliczeniowej dostępnej dla rozwiązań do obsługi procesów biznesowych.

Szybsze wdrożenie

Wdrożenie zajmuje średnio 90 minut, podczas gdy przygotowanie do pracy porównywalnego rozwiązania przy użyciu metod tradycyjnych potrwałoby od pięciu do dziesięciu dni, a nawet dłużej.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM