Wyróżnione funkcje

Obliczenia i analizy w czasie bliskim rzeczywistemu

Analizy statystyczne, analizy wielowymiarowe i wizualizacje pomagają wykrywać trendy i prognozować zdarzenia, dostarczając wartościowych informacji dotyczących działalności biznesowej. To oprogramowanie pozwala na prowadzenie szeroko zakrojonych analiz dzięki możliwości sięgania do wielu poziomów powiązanych informacji. Prognozuje wartości KPI na podstawie wyników bieżących i historycznych, pomagając w planowaniu oraz rozpoznawaniu i eliminowaniu potencjalnych problemów zanim jeszcze wystąpią.

Konfigurowalne kokpity

Konfigurowalne kokpity Web 2.0 o funkcjach powiązanych z rolami użytkowników wyświetlają bieżące i historyczne informacje oraz prognozy służące do definiowania, dodawania i przeglądania wskaźników KPI, określania filtrów danych, a także tworzenia mechanizmów kontrolnych, raportów i alertów. W skład produktu wchodzi oprogramowanie IBM Cognos Business Intelligence służące do zaawansowanych analiz i raportowania. Oferuje narzędzia do automatycznego generowania kokpitów, szybkiego, iteracyjnego ich projektowania oraz odtwarzania.

Zautomatyzowane powiadomienia i alerty

Oprogramowanie umożliwia definiowanie wyzwalaczy sytuacyjnych i powiadomień „wczesnego ostrzegania”, które pomagają w szybkim reagowaniu na trendy i problemy w działalności biznesowej. Proaktywnie generowane alerty pomagają reagować na sytuacje potencjalnie prowadzące do problemów. Oprogramowanie umożliwia śledzenie transakcji i realizowanie procesów — z udziałem jednego lub wielu użytkowników — prowadzących do szybszej lokalizacji i eliminacji problemów. Użytkownik może też skonfigurować powiadomienia i alerty dotyczące transakcji biznesowych w procesach i aplikacjach działających w odrębnych środowiskach.

Widoczność sytuacji w wielu odrębnych systemach biznesowych

Umożliwia korzystanie z funkcji oprogramowania IBM Business Process Manager, IBM Operational Decision Management, IBM WebSphere Message Broker, IBM CICS, IBM IMS, IBM FileNet oraz IBM Sterling Control Center. Oprogramowanie obsługuje aplikacje innych firm, takie jak SAP i PeopleSoft, do monitorowania adapterów WebSphere. Odbiera zdarzenia z dodatkowych aplikacji za pośrednictwem usług Java Message Service (JMS), REST lub interfejsów API usług WWW.

Zobacz, jak to działa

Dowiedz się więcej