Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM Business Monitor umożliwia szczegółowe monitorowanie działalności biznesowej z myślą o optymalizacji jej elastyczności. Oferuje konfigurowalne kokpity, powiadomienia i alerty, które zapewniają widoczność informacji o działalności biznesowej, transakcji i procesach w czasie bliskim rzeczywistemu. IBM Business Monitor pomaga w rozpoznawaniu nowych szans biznesowych, trendów i problemów poprzez statystyczną analizę danych bieżących i historycznych.

Skuteczniejsza analiza danych

Rozwiązanie umożliwia definiowanie i monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI), które są miarą stanu działalności biznesowej.

Precyzyjnie dopasowane filtry zabezpieczeń

Precyzyjne filtry zabezpieczeń umożliwiają określenie widoczności konkretnych rodzajów informacji oraz szczegółów dla poszczególnych użytkowników.

Usprawnienie pracy zespołowej

Powiadomienia i alerty mogą być dostarczane na różne sposoby, w tym za pośrednictwem urządzeń mobilnych, poczty elektronicznej, komunikatorów i gadżetów Google.

Przeglądanie danych na dowolnym urządzeniu

Dynamiczne interfejsy użytkownika umożliwiają dostęp do danych za pośrednictwem interfejsów WWW, portali, smartfonów, tabletów i innych rozwiązań technologicznych.

Większa przejrzystość

Oprogramowanie zapewnia pełną widoczność transakcji biznesowych w systemach i procesu wirtualnego będącego podstawą dla tych transakcji.

Najważniejsze cechy

  • Obliczenia i analizy w czasie bliskim rzeczywistemu
  • Konfigurowalne kokpity
  • Zautomatyzowane powiadomienia i alerty
  • Widoczność sytuacji w wielu odrębnych systemach biznesowych

Zobacz, jak to działa

Dowiedz się więcej