Chcesz uzyskać więcej informacji o produkcie?

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami o tym produkcie, jego zastosowaniach oraz potencjalnych korzyściach, jakie może przynieść Twojej firmie.

Wideo

Obejrzyj krótkie filmy, aby bliżej poznać ten produkt.

Najważniejsze informacje i opinie klientów

Poznaj rozwiązanie Cognos Analytics oraz korzyści, jakie przynosi firmom z różnych sektorów

Obejrzyj wideo

Opis wdrożenia – Westjet

Ta linia lotnicza z siedzibą w Calgary wybrała oprogramowanie Cognos Analytics na swoje główne narzędzie BI.

Obejrzyj wideo

Wdrożenie — RightShip

Zobacz, w jaki sposób klient wykorzystał techniki analizy ryzyka i BI do udoskonalenia swoich procesów.

Obejrzyj wideo

Wyszukiwanie, przeglądanie interaktywna praca z danymi

Zobacz, jak łatwo użytkownicy w środowisku Cognos Analytics mogą znajdować raporty i kokpity oraz interaktywnie z nimi pracować.

Obejrzyj wideo

Szybsze tworzenie profesjonalnych raportów

Poznaj nowy, uproszczony proces tworzenia profesjonalnych raportów w nowym rozwiązaniu IBM Cognos Analytics.

Obejrzyj wideo

Szybkie tworzenie kokpitów

Poznaj nowy interfejs użytkownika do tworzenia atrakcyjnych wizualnie kokpitów.

Obejrzyj wideo

Raporty analityków

Zobacz wyniki ostatnich badań z dziedziny techniki i praktyk branżowych.

The Forrester Wave™

Przeczytaj, dlaczego IBM jest liderem rynku rozwiązań BI dla przedsiębiorstw.

Przeczytaj raport analityków

Ocena Business Application Research Center (BARC)

Którzy dostawcy mają najbardziej korzystną ofertę dla klientów zainteresowanych implementacją „nowoczesnej” korporacyjnej platformy BI?

Przeczytaj raport analityków

Nowa definicja Business Intelligence

Raport analityków Frost & Sullivan na temat efektywnego zarządzania danymi i ich biznesowego wykorzystania.

Przeczytaj raport analityków

Wartość biznesowa IBM Cognos Analytics

Opracowana przez firmę Cabot Partners ilościowa ocena wartości, jaką przynosi rozwiązanie IBM do inteligentnej analizy danych.

Przeczytaj raport analityków

Inne zasoby

Dowiedz się więcej o korzyściach, jakie ten produkt może przynieść Twojej firmie.

Jak zaszczepić inteligentną analizę danych w całej organizacji

Przeczytaj, jak zaszczepić inteligentną analizę danych w przedsiębiorstwie, by odpowiadała na różne potrzeby biznesowe.

Przeczytaj broszurę