Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM Verse to rewolucyjne narzędzie do prowadzenia biznesowej poczty elektronicznej. IBM Verse ułatwia określanie priorytetów pracy, adaptację interfejsu użytkownika do indywidualnych potrzeb oraz nawiązywanie silniejszych relacji zawodowych. Ponadto pozwala pracownikom przeznaczyć więcej czasu na zadania o wyższej wartości.

Koncentracja na najważniejszych zadaniach

Możliwość szybkiego przekazywania wiadomości w sieciach społecznościowych za pośrednictwem spersonalizowanych wiadomości e-mail.

Większa produktywność pracy

Narzędzie wyszukiwania aspektowego pomaga w ustaleniu priorytetów, określeniu najważniejszych treści, konwersacji i działań.

Praca zespołowa przyspiesza uzyskiwanie odpowiedzi

Doskonałe warunki do wymiany informacji dzięki inteligentnym i bezpiecznym aplikacjom społecznościowym oferującym m.in. funkcję bezpośredniego publikowania treści na blogu, która pozwala udostępniać ważne informacje dalej.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

Korzystając z produktów w chmurze IBM Cloud, Twoja firma może szybko skalować swoje zasoby i dostosowywać się do zmiennych potrzeb biznesowych — bez wpływu na poziom bezpieczeństwa, prywatności i ryzyka. Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Ten produkt jest zgodny z następującymi normami branżowymi i światowymi, w zależności od wybranej edycji.

  • EU-US Privacy Shield and Swiss-US Privacy Shield Framework
  • ISAE 3402
  • ISO 27001
  • ISO 27002
  • ISO 27017
  • ISO 27018
  • SOC1 (SSAE 16)
  • SOC2 Type 2 (SSAE 16)

Aby zapoznać się z informacjami o zgodności z przepisami i o certyfikatach konkretnej edycji, patrz: Dane dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych w usługach chmurowych.