Dowiedz się, co IBM BigFix Patch może zmienić w Twojej firmie

IBM BigFix Patch realizuje zautomatyzowany, uproszczony proces zarządzania poprawkami, którym można administrować z pojedynczej konsoli. Udostępnia zunifikowane, aktualizowane w czasie rzeczywistym ujęcie stanu wdrożenia poprawek i umożliwia wymuszanie ich instalacji w punktach końcowych — zarówno w sieci firmowej, jak i poza nią. Doświadczenia klientów wskazują, że oprogramowanie to umożliwia uzyskanie ponad 98-procentowego wskaźnika powodzenia pierwszej próby instalacji poprawek. Opisywane rozwiązanie nie tylko zwiększa skuteczność instalowania poprawek, lecz także ogranicza koszty operacyjne, skraca czas całego cyklu instalacji i sprzyja bezpieczeństwu w punktach końcowych.

Automatyzacja zarządzania poprawkami

Zarządzanie poprawkami do wielu systemów operacyjnych i aplikacji na setkach tysięcy punktów końcowych oraz wdrażanie ich niezależnie od położenia, przepustowości i typu urządzenia.

Lepsza widoczność

Elastyczne mechanizmy monitorowania i raportowania w czasie rzeczywistym z pojedynczej konsoli zarządzania. Automatyczna ocena statusu punktu końcowego po zainstalowaniu poprawki.

Niższe ryzyko niedotrzymania naruszenia przepisów

Proaktywne ograniczanie ryzyka poprzez skrócenie czasu realizacji działań naprawczych z tygodni do godzin i umożliwienie uzyskania ponad 98-procentowego wskaźnika powodzenia pierwszej próby instalacji poprawek.

Najważniejsze cechy oprogramowania IBM BigFix Patch

  • Zapewnia zautomatyzowane zarządzanie poprawkami
  • Stosuje tylko właściwe poprawki
  • Oferuje pełniejszy wgląd w informacje o aktualności oprogramowania i poprawek
  • Sterowanie w czasie rzeczywistym z jednej konsoli
  • Proaktywnie ogranicza ryzyko

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Kup teraz i postaw pierwszy krok