Jak działa IBM BigFix Lifecycle?

Zarządzanie nawet 250 000 punktów końcowych z jednego serwera

Zarządzanie nawet 250 000 punktów końcowych, niezależnie od ich lokalizacji, typu połączenia i systemu operacyjnego, z jednej konsoli? Zarządzanie platformami heterogenicznymi z uwzględnieniem ponad 90 wersji systemów operacyjnych? Tak, dzięki BigFix Lifecycle wszystko to jest możliwe. Na każdym punkcie końcowym instalowany jest inteligentny agent, który nieustannie prowadzi samoocenę i egzekwuje obowiązujące strategie, wywierając minimalny wpływ na wydajność systemu. Agent umożliwia też zdalny dostęp do pulpitu na wypadek, gdyby trzeba było udzielić użytkownikowi pomocy lub rozwiązać problem.

Objęcie zarządzaniem całego cyklu życia systemów

Produkt obejmuje zarządzaniem cały cykl życia systemów, realizując takie procesy, jak wykrywanie i spisywanie zasobów, dystrybucja oprogramowania, wdrażanie systemów operacyjnych, migracja i reinstalacja obrazów systemu, zarządzanie poprawkami, zarządzanie zasilaniem i zdalne sterowanie stacjami roboczymi. Funkcja wykrywania i spisywania zasobów tworzy dynamiczny obraz sytuacji i stanu infrastruktury. Szybko wykrywa nowe systemy, wdraża agenty i sprawuje pełną kontrolę, na zasadzie sprzężenia zwrotnego dbając o przestrzeganie przyjętych strategii.

Uproszczenie zarządzania i ograniczenie związanych z nim kosztów

Rozwiązanie BigFix automatyzuje instalowanie poprawek, zdalne instalowanie oprogramowania, migracje do systemu Windows 10, aktualizacje i reinstalacje obrazów systemu. Może również automatyzować bardziej zaawansowane zadania, takie jak instalacje poprawek systemów operacyjnych i aplikacji na serwerach w środowiskach klastrowych. Przyczynia się w ten sposób do ograniczenia kosztów obsługi technicznej i egzekwuje instalacje wymaganych poprawek zabezpieczeń. Wspomaga również inne typowe zadania administracyjne, które wymagają zachowania określonej kolejności działań, jak instalacja systemu operacyjnego na nowym serwerze lub zmiana nazwy hosta.

Uproszczenie eksploatacji i wszechstronna widoczność

BigFix Lifecycle skraca cykle aktualizacji, sprzyja powodzeniu instalacji już przy pierwszym podejściu i ogranicza przestoje, a jednocześnie minimalizuje ryzyko. W dodatku obsługa rozwiązania odbywa się za pośrednictwem jednego, centralnego interfejsu.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Wymagania programowe rozwiązania IBM BigFix Lifecycle są dostępne na stronie:

    Wymagania sprzętowe

    Wymagania sprzętowe rozwiązania IBM BigFix Lifecycle są dostępne na stronie: