Jak działa IBM BigFix Inventory?

Zarządza zasobami w setkach tysięcy punktów końcowych

Architektura rozwiązania IBM BigFix Inventory obejmuje jeden serwer, jedną konsolę i jeden typ inteligentnego agenta, a przy tym zapewnia widoczność wszystkich zasobów, jest wysoce skalowalna i umożliwia zarządzanie zasobami programowymi w trybie ciągłym, tak aby organizacja była w każdej chwili gotowa na audyt. Rozwiązanie pomaga zarządzać zasobami programowymi w tysiącach punktów końcowych, a jego instalacja w skali całego przedsiębiorstwa jest kwestią godzin, a nie tygodni lub miesięcy.

Zawiera obszerny katalog służący do identyfikacji oprogramowania

Upraszcza identyfikację oprogramowania na podstawie informacji o ponad 8000 wydawców oprogramowania, ponad 40 000 produktów i ponad 105 000 sygnatur aplikacji. BigFix koreluje dane zebrane w wyniku spisywania zasobów z katalogiem identyfikacyjnym, tworząc gotową do przeglądania hurtownię danych o oprogramowaniu. Katalog jest stale aktualizowany w chmurze i wzbogacany o informacje na temat komercyjnych aplikacji i ich wydawców. Można go też łatwo, bez konieczności programowania, uzupełniać o aplikacje nietypowe lub utworzone samodzielnie.

Umożliwia generowanie zaawansowanych raportów

Produkt może szybko, w czasie rzędu minut, generować raporty o stanie poprawności oprogramowania i zgodności jego wykorzystania z licencjami — niezależnie od wielkości środowiska. Zapewnia widoczność wykorzystania licencji i pomaga dokładniej zaplanować budżet na oprogramowanie w oparciu o spis zasobów i trendy w ich wykorzystaniu. BigFix pomaga w planowaniu aktualizacji i migracji oprogramowania, umożliwiając administratorom określenie, które punkty końcowe spełniają wymagania wstępne; ponadto ustanawia strategie zapewnienia bezpieczeństwa oprogramowania i konfiguracji systemów.

Wykrywa oprogramowanie i procesy

Rozwiązanie wykrywa oprogramowanie, procesy i systemy plików oraz mierzy wykorzystanie sprzętu, by organizacja zawsze była gotowa na audyt. Funkcje te przynoszą także oszczędności finansowe i ograniczają ryzyko, ponieważ dostarczają informacji o posiadanym, ale faktycznie nieużywanym oprogramowaniu. Umożliwia użytkownikom przeglądanie danych o wykorzystaniu licencji na oprogramowanie oraz ogranicza ryzyko techniczne i prawne. Udostępnia zagregowane statystyki i dane o wykorzystaniu zebrane w procesie wyszukiwania, filtrowania, sortowania, przeglądania i eksportowania danych.

Współpracuje z innym oprogramowaniem IBM

BigFix Inventory współpracuje z innym oprogramowaniem IBM, pozwalając na objęcie zarządzaniem całego cyklu życia oprogramowania — od nabycia aż po wycofanie z użytku — z uwzględnieniem formalnych wymogów bezpieczeństwa. Współdziała z oprogramowaniem IBM Control Desk, tworząc kompleksowy system zarządzania zasobami oprogramowania, wyposażony w funkcje rozliczania licencji, zarządzania umowami i zarządzania usługami. Można też sięgnąć po produkt IBM BigFix Lifecycle będący rozwiązaniem do całościowego zarządzania oprogramowaniem oraz po produkt IBM BigFix Compliance — kompletne rozwiązanie do nadzoru nad zabezpieczeniami.

BigFix Inventory: niestandardowe reguły klasyfikacji oprogramowania

Obejrzyj wideo

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Wymagania programowe rozwiązania IBM BigFix Inventory są dostępne na stronie:

    Wymagania sprzętowe

    Wymagania sprzętowe rozwiązania IBM BigFix Inventory są dostępne na stronie:

      Kup teraz i postaw pierwszy krok