Gotowość do audytu i mniejsze ryzyko

IBM BigFix Inventory może istotnie zmniejszyć czasochłonność spisywania oprogramowania — procesu koniecznego do weryfikacji i zachowania zgodności z warunkami licencji. Zapewnia wgląd w stan posiadania organizacji oraz wykazuje zasoby, które są zainstalowane, mimo że organizacja nie posiada do nich uprawnień. Dostarcza także informacji o częstotliwości wykorzystania poszczególnych programów. Pomaga w planowaniu, budżetowaniu i przestrzeganiu warunków licencji, jednocześnie niwelując ryzyko.

Obniżenie kosztów zarządzania zasobami

Monitorowanie zasobów sprzętowych i programowych w setkach tysięcy punktów końcowych dzięki błyskawicznym funkcjom wdrażania i raportowania, także w środowiskach obsługujących wielu klientów (multi-tenant).

Uproszczone wykrywanie zasobów

Usprawnione wykrywanie zasobów programowych i sporządzanie związanych z nimi raportów dzięki standardowi ISO 19770-2 dotyczącemu identyfikacji oprogramowania. Dostęp do rozszerzalnego katalogu identyfikacji oprogramowania obejmującego ponad 100 000 programów.

Gotowość do audytu

Zapewnienie stałej gotowości do audytu dzięki wykrywaniu oprogramowania, procesów i systemów plików oraz pomiarowi wykorzystania pojemności serwera. Oszczędności finansowe i ograniczenie ryzyka dzięki wykrywaniu nieużywanego oprogramowania.

Najważniejsze cechy oprogramowania IBM BigFix Inventory

  • Zarządza zasobami w setkach tysięcy punktów końcowych
  • Zawiera obszerny katalog służący do identyfikacji oprogramowania
  • Umożliwia generowanie zaawansowanych raportów
  • Wykrywa oprogramowanie i procesy
  • Współpracuje z innym oprogramowaniem IBM

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Kup teraz i postaw pierwszy krok