Jak działa IBM BigFix Compliance?

Nieprzerwanie egzekwuje zgodność ze strategiami i przepisami bezpieczeństwa

IBM BigFix Compliance dostarcza precyzyjnych, bezbłędnych i aktualnych informacji oraz umożliwia nieprzerwane egzekwowanie konfiguracji zabezpieczeń i instalacji poprawek. Udostępnia analizy zabezpieczeń i zgodności, które ujawniają wyjątki i odstępstwa od strategii. Oprogramowanie prezentuje także trendy i wyniki analiz zmian w konfiguracji zabezpieczeń. Inteligentny agent dba o stałą zgodność z wymaganiami formalnymi, realizując cykle kontrolne w czasie rzędu minut, a nie tygodni.

Zgodność z wymaganiami PCI-DSS

Rozwiązanie zapewnia zgodność z wymaganiami normy PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) po zainstalowaniu dodatku BigFix Compliance Payment Card Industry (PCI). Pomaga w egzekwowaniu wymagań najnowszej wersji normy PCI-DSS oraz sporządzaniu odpowiednich raportów. BigFix Compliance automatycznie zarządza konfiguracją systemu, ułatwiając ochronę organizacji przed zniszczeniem bądź ujawnieniem poufnych danych o klientach, jednocześnie przyczyniając się do ograniczenia kosztów administrowania zabezpieczeniami i kosztów operacyjnych.

Zarządza setkami tysięcy punktów końcowych

BigFix Compliance obsługuje różne rodzaje punktów końcowych. Obejmują one serwery, komputery PC, a także sprzęt specjalistyczny, taki jak terminale POS, bankomaty i kioski samoobsługowe. Umożliwia zarządzanie punktami końcowymi wyposażonymi w popularne systemy operacyjne, aplikacje innych firm oraz poprawki zgodne ze strategią bezpieczeństwa, a także pomaga w wykrywaniu nieujawnionych dotąd punktów końcowych w środowisku.

Oferuje szeroką gamę funkcji zabezpieczających

Masz dostęp do wielu różnych funkcji zabezpieczających, a ponadto możesz dodać w razie potrzeby inne wymagane funkcje bez zwiększania kosztów infrastruktury lub implementacji. Mechanizm zarządzania poprawkami dostarcza poprawki do systemów operacyjnych i różnych aplikacji w punktach końcowych. Zarządzanie konfiguracją zabezpieczeń pomaga wykrywać i egzekwować konfiguracje zabezpieczeń; funkcja obsługi słabych punktów zabezpieczeń wykrywa, ocenia i eliminuje takie punkty; a możliwość zarządzania ochroną punktów końcowych różnych producentów pozwala sterować oprogramowaniem klienckim innych firm.

Wykorzystanie wszystkich zalet technologii BigFix

BigFix Compliance w każdym punkcie końcowym instaluje inteligentnego agenta. Ten pojedynczy agent realizuje wiele funkcji, a w szczególności stale ocenia zgodność punktu końcowego z założoną strategią i egzekwuje tę strategię, wywierając przy tym minimalny wpływ na wydajność systemu. Inteligentne agenty w punktach końcowych organizacji nieprzerwanie dostarczają raportów i analiz. Oprogramowanie umożliwia także skonfigurowanie wybranego agenta jako przekaźnika między innymi agentami a konsolą, dzięki czemu istniejące serwery i stacje robocze mogą przesyłać pakiety za pośrednictwem sieci.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Wymagania programowe rozwiązania IBM BigFix Compliance są dostępne na stronie:

    Wymagania sprzętowe

    Wymagania sprzętowe rozwiązania IBM BigFix Compliance są dostępne na stronie:

      Kup teraz i postaw pierwszy krok