Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Apache® Spark™ to architektura przetwarzania klastrowego należąca do kategorii Open Source i zoptymalizowana pod kątem ekstremalnie szybkiego przetwarzania wielkich zbiorów danych. Projekt Apache Spark opracowany w laboratoriach AMPLab na uniwersytecie w Berkeley może pomóc w ograniczeniu stopnia skomplikowania interakcji danych, zwiększyć szybkość przetwarzania i wykorzystać zaawansowane rozwiązania inteligentnego przetwarzania danych w najważniejszych zastosowaniach. Zapoznawanie się z możliwościami Apache Spark najlepiej rozpocząć od publikacji „Wprowadzenie do Apache Bigtop na serwerach OpenPOWER w chmurze IBM Cloud”, która znajduje się w sekcji Zasoby.

Szybkie wprowadzanie innowacji

Przy obsłudze niektórych rodzajów obciążeń Apache Spark działa nawet 100 razy szybciej niż Apache Hadoop ze względu na zastosowanie zaawansowanego mechanizmu przetwarzania danych bezpośrednio w pamięci operacyjnej.

Łatwość używania i potężne możliwości

Modele przetwarzania strumieniowego i programowania SQL w architekturze Apache Spark, wspierane przez biblioteki MLlib i GraphX, znakomicie ułatwiają tworzenie aplikacji korzystających z technik uczenia maszynowego i analizy grafów.

Technologia otwarta

OpenPOWER Foundation rozwija technologie akceleracji GPU, CAPI Flash, RDMA, FPGA oraz techniki uczenia maszynowego, które optymalizują wydajność obsługi aplikacji i obciążeń w architekturze Apache Spark.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM