Funkcje IBM CICS Batch Application Control

Dynamiczny przydział zasobów

Automatyzuje złożone zadania związane z planowaniem przetwarzania wsadowego usług sieciowych CICS®. Programy wsadowe dynamicznie zmieniają stan plików VSAM (Virtual Storage Access Method), których właścicielem jest system CICS, przejściowych kolejek danych, programów i transakcji. Rozwiązanie zwalnia zasoby aplikacji CICS działającej online na początku strumienia zadań wsadowych i odpowiednio zmienia przydziały po zakończeniu przetwarzania wsadowego. Automatyzacja tego procesu odciąża operatorów i programistów systemowych, pozwalając im skupić się na istotniejszych zadaniach.

Nadzór nad przetwarzaniem pokrewnych grup

Oprócz nadzorowania poszczególnych zasobów CICS możesz zarządzać grupami pokrewnych zasobów. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby jednocześnie przetwarzać wszystkie zasoby wykorzystywane przez daną aplikację. Pojedynczy użytkownik może utrzymywać grupę aplikacji, a Ty przetwarzać zbiorczo zestawy grup w ramach list aplikacji.

Zautomatyzowane śledzenie zleceń

Funkcja zautomatyzowanego śledzenia dba, aby w momencie uruchamiania regionu wszystkie zasoby były w prawidłowych stanach. IBM CICS Batch Application Control for z/OS śledzi wszystkie żądania zmiany stanu zasobów generowane wewnątrz regionów CICS i spoza nich oraz w uczestniczących strumieniach zadań wsadowych, minimalizując ilość ręcznych interwencji i pomagając w optymalizacji produktywności pracy.

Predefiniowane zasoby

Możesz łatwiej zarządzać aplikacjami, nie zastanawiając się, które zasoby należą do każdej z nich. IBM CICS Batch Application Control pozwala zespołowi odpowiedzialnemu za opracowywanie aplikacji zdefiniować wszystkie zasoby istotne dla każdej aplikacji w ramach grup i list aplikacji. Rozwiązanie to umożliwia także skrócenie okna czasowego zarezerwowanego na nocne przetwarzanie wsadowe lub całkowite wyeliminowanie konieczności wyłączania regionów CICS, pozwalając na działanie aplikacji CICS w trybie niemal całodobowym (24x7).

Interfejs administracyjny ISPF

Rozwiązanie umożliwia tworzenie i przechowywanie informacji dotyczących plików, programów, transakcji i kolejek TD w pliku sterującym SAM KSDS regionu CICS. Interfejs ISPF operuje bezpośrednio na docelowym pliku sterującym CICS. Zintegrowana pomoc elektroniczna udostępnia informacje o obsłudze interfejsu administracyjnego ISPF, a dodatkowe wyjaśnienia zawiera szósty rozdział przewodnika CICS BAC User Guide.

Obsługa żądań wsadowych

Rozwiązanie nadzoruje stan zasobów CICS w wielu regionach CICS dzięki obsłudze żądań wsadowych realizowanych w ramach standardowego przetwarzania wsadowego. Wykorzystując program CICS Batch Application Control w kolejnych zadaniach wsadowych i planując szereg zadań wsadowych do wykonania w trakcie dnia pracy, można zoptymalizować zarządzanie zasobami w konkretnym środowisku.

Zgodność z CICSPlex

Realizacja zadań w systemie CICSPlex® pozwala zarządzać zasobami dowolnego systemu CICS w obrębie zespołu CICSplex.

Udoskonalone funkcje obsługi zadań wsadowych

Możesz zarządzać zadaniami administracyjnymi w sposób odpowiadający preferowanej metodzie administracji. CICS Batch Application Control oferuje dwie możliwości: interfejs administracyjny Interactive System Productivity Facility (ISPF) i funkcję obsługi plików. Podczas wykonywania codziennych operacji masz do dyspozycji dobrze znane Ci procesy wsadowe i narzędzia terminalowe.

Narzędzie do obsługi plików

Wsadowy odpowiednik interfejsu administracyjnego ISPF, który pozwala uruchomić funkcję obsługi plików CICS BAC jako zlecenie wsadowe w celu utworzenia i zaktualizowania informacji w pliku sterującym CICS BAC VSAM KSDS. Umożliwia wydawanie poleceń dodania, zaktualizowania, wylistowania i usunięcia treści w pliku sterującym CICS BAC VSAM KSDS. Dodatkowe informacje zawiera publikacja CICS BAC User Guide, a szczegółowe wyjaśnienia można znaleźć w 7. rozdziale publikacji CICS BAC User Guide.