Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Rozwiązanie IBM Customer lnsight for Banking zawiera wbudowane analizy predykcyjne obejmujące zarówno kluczowe modele analityczne, jak i branżowe konfiguracje tych modeli. Oferuje także gotowe do użytku modele danych związane z bankowością i wyposażone w intuicyjne interfejsy oraz panele kontrole oparte na rolach. Rozwiązanie pozwala doprecyzować segmentację klientów na bardzo szczegółowym poziomie dzięki analizie transakcji klientów, charakterystyki ich wydatków i wydarzeń w życiu.

Dostęp do danych

Dostęp do danych o klientach i ich skłonnościach.

Przewidywanie zdarzeń

Przygotowywanie spersonalizowanych ofert na podstawie przewidywanych wydarzeń życiowych i finansowych, na które wskazuje charakterystyka wydatków klientów.

Wskazywanie działań zapobiegawczych

Wskazywanie odpowiednich działań zapobiegawczych na podstawie przeprowadzonych analiz.

Kształtowanie obsługi klienta

Proaktywne kształtowanie procesu obsługi klienta na podstawie przewidywań dotyczących jego wydatków i wpływu na finanse.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM