Jak to działa

Bezpieczne integracja

Bezpieczne integracja

Oferuje funkcje zarządzania tożsamością, w tym autoryzację i uwierzytelnianie, konfigurację firewallu, bezpieczny transport danych i ich szyfrowanie.

Scentralizowane zarządzanie

Oferuje narzędzie do graficznego modelowania procesów, mechanizm wykonywania procesów biznesowych oraz warstwę abstrakcji procesów biznesowych (modelowanie warstwowe i wielokrotne wykorzystanie tych samych komponentów) w ramach jednej platformy.

Zaawansowane systemy komunikacji

Obsługuje różne protokoły komunikacyjne B2B, w tym: web services, klienta i serwer S/FTP/S, HTTP/S, SMTP, Applicability Statement (AS1-AS4), RosettaNet, WebDAV i Zengin TCP/IP, a także SSL i SSH.

Wysoka dostępność

Oferuje „zawsze dostępną” platformę B2B, która umożliwia asynchroniczną i synchroniczną replikację danych między centrami przetwarzania danych. Oprócz tego charakteryzuje się odpornością na błędy — nie posiada żadnego pojedynczego punktu podatności na awarię.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Wymagania programowe produktu IBM B2B Integrator można znaleźć tutaj.

    Wymagania sprzętowe

    Wymagania sprzętowe produktu IBM B2B Integrator można znaleźć tutaj.