Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM Sterling B2B Integrator umożliwia bezpieczną integrację złożonych procesów B2B w ramach społeczności partnerów. Udostępnia pojedynczą, elastyczną bramę B2B, która zaspokaja różnorodne potrzeby organizacji związane z integracją B2B. To rozwiązanie może usprawnić także zewnętrzne procesy biznesowe przedsiębiorstwa i zapewnić większą przejrzystość funkcjonowania łańcuchów dostaw i popytu.
IBM B2B Integrator

Koordynowanie społeczności partnerów

Umożliwia połączenie z praktycznie każdym partnerem biznesowym, niezależnie od jego wielkości, lokalizacji i stosowanych technologii.

Bezpieczna integracja B2B

Pozwala na udostępnianie informacji partnerom biznesowym, stosując na każdym etapie tego procesu wysokie standardy ochrony oraz zaawansowane zabezpieczenia.

Doskonalenie procesów biznesowych

Pomaga w usprawnieniu procesów biznesowych w obrębie przedsiębiorstwa i poza nim.