Koniec z ręcznym pisaniem skryptów

IBM Automation Control for z/OS® to oprogramowanie do zarządzania usługami informatycznymi, które pozwala przedsiębiorstwom średniej wielkości zautomatyzować środowiska aplikacji IBM z Systems®. Oferuje konfigurowalne, oparte na celach i strategiach technologie umożliwiające pokonanie wyzwań wiążących się z automatyzacją złożonych systemów i aplikacji. Rozwiązanie opracowano z myślą o niemal całkowitym wyeliminowaniu konieczności ręcznego pisania skryptów i ograniczeniu zależności od pomocy programistów lub specjalistów od eksploatacji systemów. Automation Control for z/OS zmniejsza koszty generowane przez zasoby IT, a przy tym zwiększa dostępność systemów i aplikacji.

Mniej błędów, przestojów i wydatków

Mniejsza zależność od ręcznie pisanych skryptów pozwala zminimalizować ryzyko popełnienia błędu przez człowieka, a tym samym ograniczyć liczbę przestojów. Z kolei automatyzacja pracochłonnych interwencji ręcznych przekłada się na niższe koszty.

Dotrzymuj kroku potrzebom

Oparta na strategiach automatyzacja upraszcza złożoność, skraca czas wdrożenia, ułatwia programowanie i zapewnia wsparcie. Rozwiązuje więc problem niedoboru specjalistów w zakresie systemów mainframe i przygotowuje na zmieniające się zapotrzebowanie na usługi.

Minimalizacja liczby zadań administracyjnych i operacyjnych

Automatyzacja rutynowych obowiązków i ograniczenie zakresu pracochłonnych zadań wykonywanych ręcznie dzięki sprawdzonym procedurom i strategiom obejmującym różne aplikacje i podsystemy.

Funkcje produktu IBM Automation Control for z/OS

  • Wysoka dostępność i automatyzacja działań
  • Inteligentna pomoc skraca czas konfiguracji
  • Automatyzacja oparta na strategiach i celach
  • Automatyzacja ładowania programu początkowego
  • Monitorowanie operacji wykonywanych przez procesor i sterowanie nimi