Chcesz uzyskać więcej informacji o produkcie?

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami o tym produkcie, jego zastosowaniach oraz potencjalnych korzyściach, jakie może przynieść Twojej firmie.

Przykłady wdrożeń

Zobacz, jak inni używają tego produktu, by uzyskiwać lepsze wyniki biznesowe.

Broadcom — opis wdrożenia

Przeczytaj, jak za pomocą IBM Incentive Compensation Management firma Broadcom Corporation monitoruje działania swoich sprzedawców.

Przejdź do przykładu wdrożenia

Touring Club Switzerland nabiera rozpędu dzięki elastycznemu obliczaniu wynagrodzeń

Organizacja Touring Club Switzerland bezproblemowo zintegrowała IBM Incentive Compensation Management on Cloud ze swoją platformą Salesforce.

Przejdź do przykładu wdrożenia

Broszury i charakterystyki rozwiązań

Zapoznaj się z funkcjami produktu i korzyściami biznesowymi, jakie przynosi.

IBM Incentive Compensation Management (charakterystyka rozwiązania)

Dodatkowe informacje o IBM Incentive Compensation Management — zautomatyzowanym rozwiązaniu, które upraszcza proces planowania premii i prowizji.

Przeczytaj charakterystykę rozwiązania

Społeczność IBM Sales Performance Management

Odwiedź społeczność IBM Sales Performance Management i zapoznaj się z najnowszymi pomysłami i trendami w dziedzinie wynagrodzeń.

Przeczytaj broszurę

Inne zasoby

Dowiedz się więcej o korzyściach, jakie ten produkt może przynieść Twojej firmie.

AAA NCNU naprowadza wyniki sprzedaży z powrotem na właściwy tor

Organizacja AAA NCNU wdrożyła IBM Incentive Compensation Managementon Cloud, by przyspieszyć obliczanie wynagrodzeń.

Obejrzyj wideo

Zarządzanie wynikami sprzedaży (2016): Jak prymusi osiągają sukces

Dowiedz się, jak narzędzia do zarządzania wynikami sprzedaży pomagają czołowym organizacjom w osiąganiu sukcesów.

Przeczytaj artykuł naukowy

Z kompleksowych usług przetwarzania płatności Elavon korzysta ponad milion handlowców

Dowiedz się, jak za pomocą IBM Incentive Compensation Management on Cloud firma Elavon mogła rozpocząć strategiczne planowanie wynagrodzeń

Zobacz infografikę